24 juni 2017

Stora sedlar bort? - Nej säger allmänheten

10.000 kr sedeln togs i bruk 24/10 2013

Islands finansminister, Benedikt Jóhannesson, föreslog att stora sedlar tas bort. Vill förhindra svart verksamhet. Allmänheten protesterade och han drog förslaget tillbaka.

Benedikt Jóhannesson
Finansminister Benedikt Jóhannesson fick ett betänkande från en arbetsgrupp om metoder för att förhindra svart verksamhet i samhället. Förslagen gick bl.a. ut på att överföra mera av transaktionerna till elektroniska betalningar med kredit- och debetkort. Det vill säga att minska kontantbetalningar. Ett annat förslag i samma riktning gick ut på att slopa 10.000 kr. og 5.000 kr. sedlarna. 10.000 kr. är ca 90 €. Följande sedelstorlekar nedåt är 2.000 kr., 1.000 kr. och 500 kr.


Svarta pengar och penningtvätt?

Hans argument tll att slopa de stora sedlarna var att få använder tiotusenkronorssedeln, men att den ändå är den penningmängd som är störst ute i samhället. Det kan vara fråga om svart verksamhet, eller penningtvätt.


Protester och förslaget drogs tillbaka

Förslaget väckte starka protester, vilket inte var oväntat. Både inom regeringsblockets alltingsledamöter och bland oppositionens politiker protesterade, bl.a. förre utrikesministern Lilja Alfreðsdóttir. Hon sade att detta förslag var alltför mycket förmyndarskap och kan på inget sätt godkännas.
Finansministern meddelade i går (23/6/2017) att han inte tänker gå längre med detta förslag och därmed har allmänhetens vilja vunnit.
En annan sak att man driver vidare förslagen om att motverka svart verksamhet, bl.a. med att stoppa att företagare kan grunda nya företag och låta de gamla gå i konkurs. "Kennitöluflakk" talar man om på isländska, dvs. att man flackar mellan FO registernummer. Avsikten är att få motsvarande begränsningar, som gäller i de andra nordiska länderna.

24.06.2017
per@per.is
www.per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar