1 dec. 2011

1 december - Islands Självständighetsdag

Den 1 december kallas här på Island för “Fullveldisdagurinn”, dvs. Självständighetsdagen. Historien går tillbaka till 1918, då Danmark, som då hade kontrollen över Island, erkände Island och islänningarna som självständiga. Det var en självständighet i en s.k. konungsunion, där Danmarks kung också var kung för Island. Islänningar och danskar var likställda i resp. länder, dvs. hade samma rättigheter som de egna innevånarna i landet. Islänningarna avtalade med danskarna om bistånd och samarbete om utrikesservice.
Detta byggde på ett bilateralt avtal mellan Island och Danmark och avtalet skulle gälla i 25 år, dvs. till 1943.
Det politiska läget i Europa var helt förändrat efter andra världskrigets utbrott. Danmark och Norge var ockuperade av tyskarna och britterna hade kommit hit med sina trupper och höll islänningarna i en form av militär ockupation, men där den civila förvaltningen fick fungera självständigt.
Utvecklingen ledde till att Island utropade sig som en självständig republik den 17 juni 1944 och frigjorde sig formellt från sambandet med Danmark. Därefter har den 17 juni firats som Islands nationaldag och betydelsen för den 1 december har minskat.
Vissa celebrationer förekommer den 1 december. Bl.a. bjuder presidenten parlamentariker och företrädare för det offentliga Island till en mottagning. Islands Universitet brukar också uppmärksamma dagen med något högtidligt program.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar