30 maj 2015

Strejker avblåsta inom den privata sektorn, den offentliga strejkar fortfarande

I går kunde avtalsparterna på den privata arbetsmarknaden nå avtal för en majoritet av sitt folk och därmed avblåstes strejkhoten inom denna del av näringslivet. Dvs. de handelsanställda och fackföreningsfolket på landsbygden.
Fortfarande strejkar en del av de offentligt anställda inom akademiska sektorn, t.ex. veterinärer, sjuksköterskor och röntgentekniker. Det innebär att sjukhusen är nästan förlamade och en massa patienter har skickats hem. Sjukhusen sköter i princip bara akutvård nu.
Riksläkarämbetet har uttryckt stora farhågor för patientsäkerheten och uppmanat statsmakten (regeringen) att handla effektivt i frågan, t.ex. genom att lagstifta för att stoppa strejkerna.

30.5.2015
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar