16 maj 2015

Det strejkande Island

Just nu håller en strejkvåg att dra in över Island. Positionerna verkar vara låsta. Från början av april har punktstrejker pågått, bl.a. har jurister vid sysslomannsämbetet i Reykjavik strejkat och kungörelser beträffande fastighetsköp, civila vigslar och skilsmässor har inte kunnat ges.
På sjukhusen strejkar röntgentekniker och försvårar röntgenarbetet och provtagningar, dock ger man undantag för akuta fall och för sjuklingar som kan hamna i fara.
De offentligtanställda veterinärerna strejkar och därmed kan slakterierna inte slakta och gris- och broilerfarmare börjar få problem.
I slutet av maj skärps strejkläget och så i början av juni inleds en generalstrejk om man inte kommit överens.
Det förfaller vara långt mellan parterna. Arbetsgivarnas bud lyder på 3,5 %, medan facken talar om höjd minimilön till 300.000 kr. per månad och höjningar på tiotals procentenheter.
Många konflikter ligger hos riksförlikningsmannen och diskussionerna pågår.

16.05.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar