22 sep. 2015

Nytt landsstyre på Färöarna

Aksel V. Johannesen, ny lagman. Foto: Facebook/AVJ

Färöarna har fått ett nytt landsstyre och en ny lagman. Det är socialdemokratiska Javnadarflokkurins ledare Aksel V. Johannesen som tar vid efter Kaj Leo Johannesen, som tillhör Sambandsflokkúrin.
Høgni Hoydal blir fiskeriminister.


Färöarna gick till lagtingsval den 1 september. Kaj Leo Johannesen utlyste nyval på Olavsvakan i slutet av juli. Valresultatet innebar att den sittande lagmannen och hans landsstyre föll och en ny vänster-mitten majoritet kunde bildas. Det var inte helt oväntat valresultat, missnöje förekom i öriket över bl.a. fiskeripolitiken. Kaj Leo Johannesen fick nu 636 röster mot 1376 i valet 2011.

Färöarna har personval och röstmagneten var Aksel V. Johannesen, som fick 2405 röster. Nästmest fick Høgni Hoydal från Tjódveldid med 1142 röster. Aksels parti, socialdemokraterna, ökade med två mandat till 8 och Tjódveldid med 1 mandat till 7. Lagtinget har 33 medlemmar, så dessa vinnande partier behövde stöd från något parti till för att nå majoritet. När förhandlingarna började var därför partierna Framsókn och Nýtt Sjálvstýri med, vardera med 2 mandat. Nýtt Sjálvstýri lämnade förhandlingarna och därmed återstod en koalition med 17 lagtingsledamöter bakom sig och det är de tre partierna Javnadarflokkur (JF), Tjódveldi (TV) och Framsókn (F) som nu är med i det nya landsstyret. Inget av de partier som satt med i det gamla landsstyret är med i det nya.

Aksel V. Johannesen blir lagman (regeringschef). Valet av lagman förrättades särskilt och då fick han 22 röster och 11 lade ned sina röster och han fick därmed stöd också från andra partier än de som formellt medverkar i landsstyret.

Landsstyret


 
Landsstyret består av åtta medlemmar. Det är en utökning med en.
Høgni Hoydal, ny fiskeriminister. Foto: Facebook/HH

  • Aksel V. Johannesen, lagman och regeringschef (JF)
  • Høgni Hoydal, fiskeriminister (TV)
  • Poul Michelsen, utrikes- och näringslivsärenden (F)
  • Eyðgunn Samuelsen, allmänna ärenden (JF)
  • Rigmor Dam, utbildning och kultur (JF)
  • Kristina Háfoss, finans (TV)
  • Sirið Stenberg, hälsovård (TV)

Landsstyret har en knapp formell majoritet, 17 av 33, men sannolikt stöds det av några ledamöter från andra partier, som valet av lagman visade.

Två ledamöter, som invaldes på Fólkaflokkurins lista, har redan stigit av och stöder sannolikt det nya landsstyret. De är Annika Olsen och Rodmundur Nielsen, som båda meddelade om sitt utträde bara en vecka efter valet. Annika Olsen fick 961 röster, bara fem färre än Jacob Vestergaard, som är partiledare för Fólkaflokkurin. Det väckte därför uppståndelse när hon meddelade att hon går ur partiet.

Regeringsprogrammet
Temat för regeringsprogrammet är i fri översättning Samarbete, Oavhängighet och Frihet (Fär: Samhaldsfesti, Sjálvbjargni og Frelsi).
Huvudmålsättningarna är bl.a. att reformera fiskeripolitiken, skattesänkningar och mera självbestämmande.

Fiskeriet tillhör färöingarna.
Fiskeriet ska vara hållbart och ansvarsfullt, vara folkets egendom och inte överföras i privat ägo eller i utländska händer. Man ska övergå från politisk fördelning av fiskerättigheterna till en fördelning grundad på marknadsmässiga principer. Målsättningen är att all fångst ska landas på Färöarna och förädling av fisk ska ske i öriket.

Ny grundlag till folkomröstning före slutet av 2017
En ny grundlag ska utarbetas som ska definiera det färöiska folkets självbestämmanderätt, inklusive att den framtida riksrättsstatusen ska avgöras i Färöarna.
Under mandatperioden ska  rättsområden för utlänningsfrågor, luftrummet och person-, familje- och arvsrätt överföras till Färöarna.

Skattesänkningar
I programmet utlovas skattesänkningar för för låg- och medelinkomstgrupperna, bl.a. pensionärer och studerande, som ska få en större del av landets resurser och därigenom stärka ekonomin och skapa bättre levnadsvillkor.

Hälsovård och pensioner
Alla ska garanteras hälsovård på lika villkor. En utredning om sjukvården, som lades fram i maj 2015 ska granskas och läggas till grund för fortsatt arbete inom denna sektor.
Utvecklandet av pensionerna ska fortgå, så att alla kan räkna med jämna och skäliga levnadsförhållanden och beakta att en större andel av befolkningen blir pensionärer.

Hållbar energi
Man ska göra en plan för hållbar energi och målsättningen är att all elenergi ska komma från förnyelsebara energikällor.
____________
22.09.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar