8 maj 2018

Grönland: Engelskan blir första främmande språk?

Kim Kielsen
Kim Kielsen arbetar med att bilda ett nytt landsstyre i Grönland efter valet den 24 april. Han och hans parti Siumut (s) har nått en överenskommelse med Partii Naleraq, Atassut och Nunatta Qitornai, som är mitten- resp. högerparti.
Man har inte ännu offentliggjort namnen på medlemmarna i det tilltänkta landsstyret, först ska kandidaterna granskas av en särskild kommitté.
En av de frågor som man avser att skriva in i det nya koalitionsavtalet är att engelskan ska ersätta danskan som första främmande språk i grönländska skolor. Språkordningen skulle därmed bli grönländska, engelska och danska.
 - Nu när vi har blivit en del av den internationella världen är det naturligt att skapa ramarna för att vi lättare kan tillägna oss ett internationellt språk, därför ska engelskan bli det första främmande språket, skriver man i koalitionsavtalet.

8.5.2018
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar