22 aug. 2014

Utkiken på Island - följer med vad som sker i Vatnajökull

Jag kallar mig utkiken på Atlantön i väster - dvs. Island.
Just nu är det jag kikar på händelserna vid Vatnajökull. I den norra delen av denna Europas största glaciär pågår nu stor jordskalvsaktivitet, som ledde till ett vulkanutbrott, som började den 31 augusti. Läs om vulkanutbrottet här... Vulkanutbrott är något som händer med några års intervall på Island, men detta eventuellt kommande utbrott väcker större uppmärksamhet än vanligt - före det ens har börjat.
Orsaken är att många har utbrottet i Eyjafjallajökull våren 2010 i förskt minne. Islänningar för att det var ett dramatiskt utbrott med översvämningar i floder och mycket asknedfall. Utlänningar för att flygtrafiken i stora delar av Europa stoppades i flere dagar.
Ska det hända igen? Kanske. Ingen kan egentligen svara med säkerhet.

Utbrott under glaciäris
Jordskalven nu är över 1000 per dygn. De började lördagen den 16 augusti och pågår ännu i skrivande stund. Skalven är under den stora glaciären Vatnajökull och ställvis på platser där isen är mer än 500 m tjock.
Barðarbunga
Skalven är på några kilometers djup och geologerna kan läsa ut från sina instrument att de orsakas av att magma (lava) rör sig i sprickor i berggrunden. Man understryker att hittills finns det inga tecken på att lavan bryter sig väg upp genom jordskorpan till ytan och att ett egentligt vulkanutbrott skulle komma. Men sannolikheten är stor. Särskilt efter att den stora kratern under "Barðarbunga" (en s.k. caldera på geologspråk) har börjat sjunka ned p.g.a. minskat tryck från lavamagasinet under. Då finns risk för att spickor kan bildas upp mot ytan och lavan finner vägar att komma upp.

Vulkautbrott föregås ofta av jordskalv. Vid utbrottet i Eyjafjallajökull sågs de första jordskalvsrörelserna redan år 1999, dvs. 11 år före utbrottet. Detsamma gäller för de s.k. Krafla-eldarna, som pågick 1975 -1984.

Nu återstår bara att se vad som sker.

Jag håller i gång en särskild bloggsida om geologisk aktivitet på Island. Här är länken.
http://islandsgeologi.blogspot.com
Jag skriver bloggposter s.g.s. dagligen medan spännande saker är på gång i området.

22.08.2014, uppdat. 04.09.2014
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar