21 apr. 2015

Ny riksdagsman för Åland

Åland har valt ny riksdagsman och petade den sittande riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér. En kunnig ledamot i riksdagen som Elisabeth varit gör att ett tomrum kan skapas en tid i det politiska etablissemanget i Helsingfors. Hon är högt respekterad i de rikspolitiken kretsarna och hennes gedigna erfarenhet såväl inom landskapsförvaltningen som inom internationella organisationer. Nu hoppas man att hon låter sig stå till förfogande för Åland på andra sätt, t.ex. att ställa upp i lagtingsvalet i höst.
För den nyvalde Mats Löfström inleds ett hårt arbete att etablera sig i de politiska kretsarna i huvudstaden. Nå de rätta kontakterna till den regering som kommer att bildas och skaffa sig kanaler till ministerier och ämbetsmän. Så förstås också att bygga upp förtroende till hemmaplan, dvs. landskapsreging, lagting och väljarna på hemmaplan.
Han har god erfarenhet från sina hittilsvarande arbeten, bl.a. som medarbetare inom EU och Europaparlamentet. Hans språkkunskaper är också en stark sida för honom.
Men förstås återstår att se om löften och ord under valkampanjen nu kommer till genomförande.
Visst är Ålands riksdagsledamot en av de viktigaste posterna i den åländska politiken - i alla vad gäller kontakterna mellan Åland och Helsingfors och att bevaka åländska intressen i rikspolitiken.
Jag önskar honom lycka till och kraft och energi att jobba med svåra frågor. Vi har en ny självstyrelselag under beredning och den finländska offentliga ekonomin seglar igenom lågtryck.

21.04.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar