12 juni 2015

Strejker uppskjuts med lag

Islands regering lade i går kväll fram ett lagförslag som skulle stoppa strejkerna hos sjukskötare och akademiker inom den offentliga sektorn.
Dessa fack har strejkat, först med punktstrejker och senare med allmänna strejker, sedan i april. Förhandlingarna, senast under riksförlikningsmannens ledning har hittills varit resultatlösa. Då förhandlingarna igår avbröts som resultatlösa, beslöt regeringen att lägga fram detta lagförslag. Nu i skrivande stund pågår debatten i Alltinget om detta lagförslag. Oppositionen är emot lagen och talar om regeringens ovilja att finna en lösning på konflikten.
Island har ofta tillämpat denna metod att lagstifta mot strejkerna och få folk tillbaka till arbete.
Lagförslaget går ut på att strejkerna uppskjuts med lag till den 1 juli och om lösning inte har uppnåtts då, då tillsätts en förlikningsnämnd, som utnämns av Högsta Domstolen, som får fullmakt att utarbeta ett nytt kollektivavtal för de berörda facken.
 
12.06.2015
Per Ekström
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar