16 juni 2015

Strejklagen godkänd

Alltinget godkände på lördagen lagen som upphäver strejken bland sjukskötare och akademiker inom den offentliga sektorn. Dessa grupper återvände till sina jobb på måndagen. Lagen ger en tidsfrist till den 1 juli 2015 för parterna att komma överens o ett kollektivavtal. Om det inte lyckas kommer man att tillsätta en skiljedom som för tid på sig till den 15 augusti att utarbeta ett kollektivavtal för dem.

Uppsägningar följden

Regeringens och Alltingets åtgärder har väckt bestörtning hos de fackföreningsmedlemmar som berörs. Kanske först och främst p.g.a. att statsmakten är arbetsgivarföreträdare i konflikten och detta tolkas som om arbetsgivarsidan har slagit vapnen ur händerna på fackföreningarna. Strejkvapnet är det enda medel de har.
Såväl inom sjukvårdarfacket som akademikerna har redan uppsägningar strömmat in. På måndagen sade 42 sjukskötare upp. Dessa yrkeskategorier är efterfrågade utomlands och sannolikt kommer många av dem att söka jobb i andra länder, främst kanske i Norge.

 
Sjukhusverksamheten haltar i brist på sjukvårdspersonal och alla åtgärder som skjutits upp under strejken.

16.06.2015
Per Ekström

per@per.is
www.per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar