8 mars 2012

Riksrätt på IslandIslands riksvapen
Första gången
Bestämmelser om riksrätt intogs i den isländska grundlagen 1905 och förnyades 1963. Det är nu första gången den används efter att Alltinget beslöt att åtala f.d. statsministern Geir H. Haarde i oktober 2010 för att missköta sitt uppdrag som statsminister inför bankkraschen hösten 2008.


Bara en minister åtalades
Alltingets undersökningsnämnd kom till att fyra ministrar var sannolikt skyldiga till försummelse i sitt arbete och föreslog att dåvarande statsministern Geir H. Haarde, utrikesminister Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, finansminister Arni Mattisen och närinsgminister Björgvin G. Sigurðsson skulle åtalas inför "landsdóm" eller riksrätt på svenska. 
I Alltinget blev så beslutet att endast dåvarande statsministern åtalas. Man röstade om åtalen för var och en minister separat, men de övriga slapp åtal, då en majoritet inte ville godkänna åtalsförslaget mot dem.


Åtalet drogs inte tillbaka
Partiordföranden Bjarni Benediktsson, självständighetspartiet och partibroder med Geir Haarde, lade strax före jul fram en framställning om att åtalet skulle dras tillbaka, men det förkastades i senaste vecka av en majoritet i parlamentet.
Riksrättsbehandlingen inleddes på måndagen, den 5 mars.Häpnadsväckande uppgifter i vittnesförhören
Under de fyra dagar som processen pågått i domstolen har några nyckelvittnen hörts, bl.a. Björgvin G. Sigurðsson, dåvarande näringsminister, Davíð Oddsson, dåvarande centralbankschef och ledande ämbetsmän inom ministerierna och finansinspektionen.
Vittnesförhören visar att regeringen inte fick korrekta uppgifter om bankernas situation 2007 och 2008 och att läget var kritiskt redan då, men ingen övervakningsinstans sände ut några varningssignaler. Finansinspektionen intygade att bankerna stod stabila. Bankernas egna revisorer gjorde inga anmärkningar.
Politiskt rådde liten öppenhet mellan ministrarna, t.ex. näringsministern verkar att ha hållits utanför den inre kretsen, trots att han var "bankminister".
Den samrådsgrupp som tillsattes med representanter för statsmakten och bankerna hade inga upplysningar och var maktlös då den inte hade någon formell status. Icesave
Mycket av vittnesförhören har handlat om de s.k. Icesave kontona, dvs. Landsbankis inlåningskonton i England och Holland. Banken lyckades samla in depositioner för miljardbelopp på dessa konton. Konton drevs som filialverksamhet under moderbanken på Island och inte som dotterbolag i de två länderna. Därigenom var ansvaret för depositionsgarantin hos den isländska garantifonden.Den brittiska centralbanken "Bank of England" arbetade för att Icesave skulle överföras till ett dotterbolag i Storbrittanien, men kravet var att egendomar ur Landsbanki skulle följa med som garanti för depositionerna. Detta kunde Landsbanki inte genomföra och därför drogs frågan och en överföring blev aldrig verklighet före kraschen i oktober 2008.
Det är också uppenbart nu med facit i hand, att banken inte var så pigg på denna överföring, eftersom man då inte hade samma möjligheter att föra över medel till Landsbanki på Island. Banken var i desperat behov av inlåningsmedel för att refinansiera sig och täcka sina åtaganden. Medlen lånades ut till närstående bolag runt banken i nästan obegränsad omfattning.


Centralbankens roll
Mycket kommer att ifrågasättas om den isländska centralbankens agerande eller brist på agerande, ävensom finansinspektionens brist på övervakning.
Ett slående exempel är att bara några dagar före kraschen i början av oktober 2008 beviljade centralbanken ett lån på drygt 500 milj. eur till Kaupþing Banki. Pengarna verkar bara att ha försvunnit i oklara utlåningar hos banken. 


Riksrättsbehandlingen pågår
Behandlingen av målet i riksrätten pågår säkert en lång tid ännu. Just nu är tonvikten lagd på vittnesförhör. Många saker, som illa tål dagsljus, kommer säkert att komma upp till ytan. Frågan är så om inte andra åtal mot andra tjänstemän i statsförvaltningen, eller ledande personer i bankerna, borde bli följden av avslöjandena i den nu pågående rättsprocessen.


Per Ekström
www.per.is