8 apr. 2012

Påsk på Island

Påsken är en fin högtid på Island. 
Här håller man på traditioner, både kristliga och profana. Hallgrímur Pétursson (1614-1674) skrev 50 passionsdikter, som handlar om Jesu lidande och död. Traditionen här påbjuder att dessa 50 dikter eller psalmer läses under fastan, dvs 50 dagar före påsk t.o.m. påsklördagen. Riksradion står för traditionen. På långfredagen läses dessa psalmer i många kyrkor runtom på Island.
En profan tradition är påskäggen. Kanske är den kristen i grunden, men de isländska påskäggen finns ingen annanstans i världen. I alla fall inte i samma utförande. Varje påskägg, som vill göra skäl för namnet, ska innehålla ett ordspråk. Den traditionen känner jag inte till i andra länder. Påskägg i choklad finns överallt, men inte med ordspråk.
Ordspråket som vi fick var "Verkið lofar mesitarann", dvs. "Utfört verk bevisar mästaren".

En annan god tradition är att skärtorsdagen är helgdag. Därmed har vi garanterat fem lediga dagar under påsken. God vårsemester för alla.
Så har naturen sina traditioner. Påskvädret här är ofta kallt och blåsigt, ofta med snö. Det kallas för "páskahret" på isländska. 


Men här finns ingen memma. Inte heller är det vanligt att man målar ägg inför påsken. 


Men påsken är skön. Glad påsk på er alla!


Per Ekström
Läs mer här...    www.per.is

8 mars 2012

Riksrätt på IslandIslands riksvapen
Första gången
Bestämmelser om riksrätt intogs i den isländska grundlagen 1905 och förnyades 1963. Det är nu första gången den används efter att Alltinget beslöt att åtala f.d. statsministern Geir H. Haarde i oktober 2010 för att missköta sitt uppdrag som statsminister inför bankkraschen hösten 2008.


Bara en minister åtalades
Alltingets undersökningsnämnd kom till att fyra ministrar var sannolikt skyldiga till försummelse i sitt arbete och föreslog att dåvarande statsministern Geir H. Haarde, utrikesminister Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, finansminister Arni Mattisen och närinsgminister Björgvin G. Sigurðsson skulle åtalas inför "landsdóm" eller riksrätt på svenska. 
I Alltinget blev så beslutet att endast dåvarande statsministern åtalas. Man röstade om åtalen för var och en minister separat, men de övriga slapp åtal, då en majoritet inte ville godkänna åtalsförslaget mot dem.


Åtalet drogs inte tillbaka
Partiordföranden Bjarni Benediktsson, självständighetspartiet och partibroder med Geir Haarde, lade strax före jul fram en framställning om att åtalet skulle dras tillbaka, men det förkastades i senaste vecka av en majoritet i parlamentet.
Riksrättsbehandlingen inleddes på måndagen, den 5 mars.Häpnadsväckande uppgifter i vittnesförhören
Under de fyra dagar som processen pågått i domstolen har några nyckelvittnen hörts, bl.a. Björgvin G. Sigurðsson, dåvarande näringsminister, Davíð Oddsson, dåvarande centralbankschef och ledande ämbetsmän inom ministerierna och finansinspektionen.
Vittnesförhören visar att regeringen inte fick korrekta uppgifter om bankernas situation 2007 och 2008 och att läget var kritiskt redan då, men ingen övervakningsinstans sände ut några varningssignaler. Finansinspektionen intygade att bankerna stod stabila. Bankernas egna revisorer gjorde inga anmärkningar.
Politiskt rådde liten öppenhet mellan ministrarna, t.ex. näringsministern verkar att ha hållits utanför den inre kretsen, trots att han var "bankminister".
Den samrådsgrupp som tillsattes med representanter för statsmakten och bankerna hade inga upplysningar och var maktlös då den inte hade någon formell status. Icesave
Mycket av vittnesförhören har handlat om de s.k. Icesave kontona, dvs. Landsbankis inlåningskonton i England och Holland. Banken lyckades samla in depositioner för miljardbelopp på dessa konton. Konton drevs som filialverksamhet under moderbanken på Island och inte som dotterbolag i de två länderna. Därigenom var ansvaret för depositionsgarantin hos den isländska garantifonden.Den brittiska centralbanken "Bank of England" arbetade för att Icesave skulle överföras till ett dotterbolag i Storbrittanien, men kravet var att egendomar ur Landsbanki skulle följa med som garanti för depositionerna. Detta kunde Landsbanki inte genomföra och därför drogs frågan och en överföring blev aldrig verklighet före kraschen i oktober 2008.
Det är också uppenbart nu med facit i hand, att banken inte var så pigg på denna överföring, eftersom man då inte hade samma möjligheter att föra över medel till Landsbanki på Island. Banken var i desperat behov av inlåningsmedel för att refinansiera sig och täcka sina åtaganden. Medlen lånades ut till närstående bolag runt banken i nästan obegränsad omfattning.


Centralbankens roll
Mycket kommer att ifrågasättas om den isländska centralbankens agerande eller brist på agerande, ävensom finansinspektionens brist på övervakning.
Ett slående exempel är att bara några dagar före kraschen i början av oktober 2008 beviljade centralbanken ett lån på drygt 500 milj. eur till Kaupþing Banki. Pengarna verkar bara att ha försvunnit i oklara utlåningar hos banken. 


Riksrättsbehandlingen pågår
Behandlingen av målet i riksrätten pågår säkert en lång tid ännu. Just nu är tonvikten lagd på vittnesförhör. Många saker, som illa tål dagsljus, kommer säkert att komma upp till ytan. Frågan är så om inte andra åtal mot andra tjänstemän i statsförvaltningen, eller ledande personer i bankerna, borde bli följden av avslöjandena i den nu pågående rättsprocessen.


Per Ekström
www.per.is


16 feb. 2012

Islands ekonomi - valutan en elefant i porslinsbutiken? - Skandalen med valutalånen

Finansvärlden på Island lever fortfarande i ovisshet.

Elefanten i porslinsbutiken
Direktör Jón Sigurðsson är VD för protesföretaget Össur hf. på Island. Företaget är ett av de mest framgångsrika exportföretagen på Island. I går den 15 februari höll han ett anförande på den isländska näringsdelegationens möte i går. Han sade att den isländska kronan är som en elefant i vardagsrummet, eller som vi säger på svenska en elefant i porslinsbutiken. Ingen vill ha elefanten där, men ingen törs heller köra i väg honom.EU och euron som valuta?
- Detta går bara inte längre och de som är emot EU och att ta upp euron som valuta är skyldiga att visa på andra konkreta lösningar, sade Sigurðsson. 

De som nu och tidigare talar om att vi ska tacka den isländska kronan för att saker och ting inte for värre än de gjorde i kraschen. Man ska då komma ihåg att vi har två sorters kronor, de indexbundna och de som inte är bundna vid index. Därmed har vi aldrig fast mark under fötterna. Sigurðsson säger, att det är som att tacka pyromanen för att det inte slutade värre. 
En instabil valuta leder till stora växlingar och överföringar. Detta leder till missnöje när penningar därigenom överförs mellan grupper i samhället. Valutarestriktionerna påminner kanske mest om kommunistpartiet i Östtyskland och att multinationella företag inte kan arbeta på Island på längre sikt p.g.a. restriktionerna. 


Det som man bör göra enligt Jón Sigurðsson är att förstora kakan. Öka inhemska och utländska investeringar i landet, få mera stabilitet och att därmed ta elefanten ur porslinsbutiken genom att ansluta sig till en större valutaenhet.


Skandalen med valutalånen
Här på Island bedrev man från år 2000 till kraschen år 2008 mycket aktivt utlåning i utländsk valuta. Eller snarare utlån i isländsk valuta som var bunden till kursen på utländska valutor och räntor.
Gott och väl om valutaläget är stabilt. Men med en devalvering på 50 % eller mer mot vissa valutor slutade allt i katastrof.
Skandalen blev uppenbar när Högsta Domstolen konstaterade att det enligt isländsk lag är förbjudet att binda lån i isländska kronor till kursen på andra valutor. Banker och finansieringsbolag stod upp som oskyldiga barn och sade, att det visste vi inte. Trots att det påtalats i lagstiftningen och i förarbetena för lagen.
Dessa finansinstitut satte sig ned och omräknade alla lån enligt gällande bestämmelser, sade man. Många fick återbetalt på för mycket betalda räntor och amorteringar.
Regeringen kom som med ett lagförslag, som godkändes av Alltinget, där man föreskrev att räntor på dessa lån kunde beräknas med ränta enligt centralbankens räntesats för isländska lån. Dessa räntor var kanske 7 - 18%, mot räntesatser på några få procentenheter i de ursprungliga lånedokumenten. Finansbolagen räknade alltså till sin fördel om alla gamla räntebetalningar och minskade därmed beloppet som skulle återbetalas.Skandalen blev så uppenbar, när Högsta Domstolen i går, den 15 febr. 2012, konstaterade att denna lagstiftning på regeringens initiativ, strider mot den isländska grundlagen, där det inte är tillåtet att påföra avgifter med retroaktiv verkan. Lagen ogiltigförklaras alltså av HD. 
Nu blir det att åter räkna om alla gamla betalningar på dessa lån och återbetala till låntagarna vad dem enligt lag och regler har rätt till.


Ojämlikhet mellan lånetyper
Nu vaknar så följdfrågan: Vad med alla oss andra som inte var djärva och tog lån bundna till andra valutor, dvs. vi som höll oss till traditionella, lagliga isländska indexbundna lån? 
Våra lån har genomgått en sorts genmutation p.g.a. den stora inflationen sedan kraschen 2008 och har höjt dessa lån och lånebetalningar med minst 50%. 
Regeringen bör nu trygga jämlikhet och uppfylla de krav som ställts på att de indexbundna lånen ska räknas ned tillbaka till indexnivån 2008.


Jag tror att det blir nyval snart. Folkets vrede över orättvisorna blir allt starkare. 


Om Du vill läsa mer om nyheter och händelser på Island och dess omgivningar, så kan du titta in på www.per.is


15 feb. 2012

Värmerekord +14,8 på Island. Varmast i Europa?

Vid östkusten på Island var rena sommarvärmen i går, den 14 febr. 2012. Vid Teigarhorn, som är en gammal mätstation, uppmättes maxtemperaturen i går till +14,8 grader. I Fáskrúðsfjörður var +14,1. Det var nog värmerekord i går i ett annars kylslaget Europa.
I Akureyri har det också varit rekordvarmt i början av februari. Medeltemperaturen hittills i månaden är 6 grader över medeltemperaturen för februari.
Men nu är prognosen kallare väder och frost de närmaste dagarna.

14 feb. 2012

Alltinget: "Håll käften!"

Det är livat i Alltinget, Islands parlamant, emellanåt. Jag har ibland uppfattningen att Alltinget är som en skolklass i lågstadiet. Ledamöterna ropar kommentarer ur salen ungefär som i det brittiska underhuset, men ändå är meningen att hålla en högtidlig ton. Man titulerar talmannen "herr/fru talman", ministrarna är "högst värderade minister" och parlamentsledamöterna är titulerade "tingsmannen", eller kanske helst i svensk översättning "tingsledamoten".


I går, måndagen den 13 februari, svarade näringsminsiter Steingrímur J. Sigfússon frågor om EU-förhandlingarna, som Framstegspartiets ordförande Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ställde.  Sigmundur Davíð kommenterade ur salen och när ministern steg ned ur talarstolen sade han ungefär: "Hör du, håll käften!".
I dag sade Framstegspartiets gruppledare, Gunnar Bragi Sveinsson, att talmannen borde ta ministern i knä och ge honom smisk på baken för att ha sagt att ledamoten ska hålla käften.
Liknelsen med lågstadieklassen är inte så långt borta, även om sådan aga inte längre tillåts i skolorna.
Minsitern har idag erkänt att han inte borde ha sagt detta och att det inte var meningen att det skulle höras eller spelas in. Men det skedde alltså.

Skidsemester 2012
 Nu senaste veckoslut var det dags för årets skidsemester, tre dagar i Akureyri med omnejd. Vädret var kanske inte det allra bästa, men vi kunde skida i backarna. Fredagen blev det vid Dalvik, eftersom skidbacken vid Akureyri var stängd p.g.a. hårda vindar. På lördagen kunde vi däremot vara hela dagen i Hlíðarfjallið vid Akureyri. Här är några bilder från våra aktiviteter.


15 jan. 2012

Kungligt firande i KöpenhamnHela helgen här hemma hos oss har gått i kungliga tecken. Vi har på DR följt med alla festligheterna i samband med firandet av den danska drottningens 40 års jubileum som regent. Här är bilder från festmiddagen på söndag kväll. Det är på något sätt en helhet över den nordiska familjen. Vi ser på statschefer från de nordiska länderna, kung Carl XVI Gustaf och Silvia, kung Harald och Sonja, och så presidenterna Tarja Halonen och Ólafur Ragnar Grímsson.


Bilderna från www.dr.dk

6 jan. 2012

Trettondagen, ingen helg hos oss

I dag är det trettondag i min gamla hembygd. Här på Island firas trettondagen inte som helg. Visserligen är fyrverkerier och vissa evenemang på trettondagen och den sista isländska jultomten återvänder till fjällen, men någon helgdag är det inte. Nej, vi arbetar som en vanlig fredag på trettondagen.
Så jag önskar alla forna landsmän en god trettondagshelg och hoppas på era sympatier för oss här på Island som måste jobba.Vädret i dag är allt annat än vintrigt. I natt kom visserligen en rejäl portion med snö, men den var blöt och tung och så gick det över i regn på förmiddagen. Tillsammans med den stora mängd snö som vi fått under december förorsakar detta väder stora vattenflöden på gator och GC-leder. Det var många bilar som  fått stopp i morse.


Lev väl denna dag och jag önskar er alla en god helg!


www.per.is