25 sep. 2015

Färöarna: Annika Olsen in och ut

Annika Olsen. Bild: FB/Annika Olsen
För den som följt med politiken på Färöarna efter valet den 1 september kan jag informera att lagtingsledamoten Annika Olsen, som invaldes med nästflesta rösterna i Fólkaflokkurin, har sysslat med politiskt jojo-spel efter valet.
Bara en vecka efter valet meddelade hon att hon avgår ur partiet och blir obunden ledamot.
Efter att nytt landsstyre bildades gick hon med i Framsóknarflokkurin, som fick en plats i landsstyret och hon valdes också till ordförande för lagtingets finansutskott.
Nu har hon meddelat att hon stiger av sitt nya parti Framsóknarflokkur och säger också av sig som ordförande för finansutskottet.


För stor press

Hon skriver på sin blogg, att pressen på henne blivit för stor och att hon nu är partilös i lagtinget. Utdrag ur hennes blogg (i min fria översättning):
"Som situationen är var mina beslut att gå med i Framsókn och att bli vald till ordförande för finansutskottet inte de rätta. Att nu så kort efter valet stå bakom landsstyret är inte korrekt och jag sviker mina väljare. Jag kan inte understöda den konservativa struktur, som är inom partiet."
Hon vill be väljarna om förståelse för hennes situation och avser inte att kommentera detta mera och ber om att få frid och ro de närmaste dagarna tillsammans med mina närmaste. Hon säger att hon sänt brev till lagtinget och anhållit om ledighet.


Landsstyret har fortfarande majoritet

Efter Annika Olsens avhopp stod landsstyret på osäker grund. Men då kom beskedet att Sonja Jógvansdóttir, som invaldes för socialdemokraterna och lagmannen Aksel V. Johannesens parti, att hon, trots att hon hoppat av partiet, stöder landsstyret. Därmed har det fortfarande 17 av de 33 mandaten bakom sig och håller ställningarna med majoritet i lagtinget.

Händelserik september i den färöiska politiken.


25.09.2015
Per Ekström
per@per.is

22 sep. 2015

Nytt landsstyre på Färöarna

Aksel V. Johannesen, ny lagman. Foto: Facebook/AVJ

Färöarna har fått ett nytt landsstyre och en ny lagman. Det är socialdemokratiska Javnadarflokkurins ledare Aksel V. Johannesen som tar vid efter Kaj Leo Johannesen, som tillhör Sambandsflokkúrin.
Høgni Hoydal blir fiskeriminister.


Färöarna gick till lagtingsval den 1 september. Kaj Leo Johannesen utlyste nyval på Olavsvakan i slutet av juli. Valresultatet innebar att den sittande lagmannen och hans landsstyre föll och en ny vänster-mitten majoritet kunde bildas. Det var inte helt oväntat valresultat, missnöje förekom i öriket över bl.a. fiskeripolitiken. Kaj Leo Johannesen fick nu 636 röster mot 1376 i valet 2011.

Färöarna har personval och röstmagneten var Aksel V. Johannesen, som fick 2405 röster. Nästmest fick Høgni Hoydal från Tjódveldid med 1142 röster. Aksels parti, socialdemokraterna, ökade med två mandat till 8 och Tjódveldid med 1 mandat till 7. Lagtinget har 33 medlemmar, så dessa vinnande partier behövde stöd från något parti till för att nå majoritet. När förhandlingarna började var därför partierna Framsókn och Nýtt Sjálvstýri med, vardera med 2 mandat. Nýtt Sjálvstýri lämnade förhandlingarna och därmed återstod en koalition med 17 lagtingsledamöter bakom sig och det är de tre partierna Javnadarflokkur (JF), Tjódveldi (TV) och Framsókn (F) som nu är med i det nya landsstyret. Inget av de partier som satt med i det gamla landsstyret är med i det nya.

Aksel V. Johannesen blir lagman (regeringschef). Valet av lagman förrättades särskilt och då fick han 22 röster och 11 lade ned sina röster och han fick därmed stöd också från andra partier än de som formellt medverkar i landsstyret.

Landsstyret


 
Landsstyret består av åtta medlemmar. Det är en utökning med en.
Høgni Hoydal, ny fiskeriminister. Foto: Facebook/HH

  • Aksel V. Johannesen, lagman och regeringschef (JF)
  • Høgni Hoydal, fiskeriminister (TV)
  • Poul Michelsen, utrikes- och näringslivsärenden (F)
  • Eyðgunn Samuelsen, allmänna ärenden (JF)
  • Rigmor Dam, utbildning och kultur (JF)
  • Kristina Háfoss, finans (TV)
  • Sirið Stenberg, hälsovård (TV)

Landsstyret har en knapp formell majoritet, 17 av 33, men sannolikt stöds det av några ledamöter från andra partier, som valet av lagman visade.

Två ledamöter, som invaldes på Fólkaflokkurins lista, har redan stigit av och stöder sannolikt det nya landsstyret. De är Annika Olsen och Rodmundur Nielsen, som båda meddelade om sitt utträde bara en vecka efter valet. Annika Olsen fick 961 röster, bara fem färre än Jacob Vestergaard, som är partiledare för Fólkaflokkurin. Det väckte därför uppståndelse när hon meddelade att hon går ur partiet.

Regeringsprogrammet
Temat för regeringsprogrammet är i fri översättning Samarbete, Oavhängighet och Frihet (Fär: Samhaldsfesti, Sjálvbjargni og Frelsi).
Huvudmålsättningarna är bl.a. att reformera fiskeripolitiken, skattesänkningar och mera självbestämmande.

Fiskeriet tillhör färöingarna.
Fiskeriet ska vara hållbart och ansvarsfullt, vara folkets egendom och inte överföras i privat ägo eller i utländska händer. Man ska övergå från politisk fördelning av fiskerättigheterna till en fördelning grundad på marknadsmässiga principer. Målsättningen är att all fångst ska landas på Färöarna och förädling av fisk ska ske i öriket.

Ny grundlag till folkomröstning före slutet av 2017
En ny grundlag ska utarbetas som ska definiera det färöiska folkets självbestämmanderätt, inklusive att den framtida riksrättsstatusen ska avgöras i Färöarna.
Under mandatperioden ska  rättsområden för utlänningsfrågor, luftrummet och person-, familje- och arvsrätt överföras till Färöarna.

Skattesänkningar
I programmet utlovas skattesänkningar för för låg- och medelinkomstgrupperna, bl.a. pensionärer och studerande, som ska få en större del av landets resurser och därigenom stärka ekonomin och skapa bättre levnadsvillkor.

Hälsovård och pensioner
Alla ska garanteras hälsovård på lika villkor. En utredning om sjukvården, som lades fram i maj 2015 ska granskas och läggas till grund för fortsatt arbete inom denna sektor.
Utvecklandet av pensionerna ska fortgå, så att alla kan räkna med jämna och skäliga levnadsförhållanden och beakta att en större andel av befolkningen blir pensionärer.

Hållbar energi
Man ska göra en plan för hållbar energi och målsättningen är att all elenergi ska komma från förnyelsebara energikällor.
____________
22.09.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

4 sep. 2015

Landsstyresförhandlingarna

Javnaðarflokkurins bild efter valet.
Partiledaren Aksel V. Johannessen främst i mitten
Bild: www.kvf.fo
Uppdatering 5.9.2015:
Förhandlingar har pågått idag lördag och Aksel Johannessen är optimistisk i en kommentar på eftermiddagen. Nu är det fyra partier som förhandlar, de har 19 av 33 mandat bakom sig i det nyvalda lagtinget.


4.9.2015:
Förhandlingarna om nytt landsstyre efter valet den 1 september fortgår under ledning av Aksel V. Johannessen från det socialdemokratiska partiet (Javnaðarflokkurin). Enligt uppgift är Javnaðarflokkurin, Tjóðveldid, Framsókn och Nýtt Sjálvstýri överens om att inleda förhandlingar om att bilda landsstyre och ett handlingsprogram. Dessa tre partier har 19 mandat (av 33) bakom sig i det nyvalda lagtinget.

Men Fólkaflokkurin och partiledaren Jørgen Niclasen vill vara med och har inbjudit Høgni Hoydal, ledaren för Tjóðveldid, att leda förhandlingar om en ny koalition med dessa två partier, utökat med Miðflokkurin och något annat småparti till att uppnå 17 eller 19 mandats understöd i lagtinget.

Färöarnas TV (KVF) uppger att Høgni Hoydal troligen inte nappar på detta anbud, eftersom han förhandlar med Aksel V. Johannssen om ett koalitionsstyre.

Den avgående lagmannen Kaj Leo Holm Johannessen har meddelat talmannen att han avgår som lagman efter sju år på den stolen och likaså som partiledare för Sambandsflokkurin. Han säger i en intervju vid TV stationen att han har erbjudande om jobb på det internationella politiska planet och att han är intresserad av ett sådant uppdrag. Mer vill han dock inte avslöja i detta skede.

Sambandsflokkurin håller partiting i slutet av nästa vecka och ska du välja ny partiledare efter Kaj Leo Holm Johannessen. Det har inte avslöjats vem som kan tänkas bli ny partiledare.04.09.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is


3 sep. 2015

Färöarnas landsstyre: Soc dem får uppdraget

Aksel V. Johannessen
Socialdemokraternas (Javnaðarflokkurin) har fått uppdraget att försöka bilda regeringen på Färöarna. Målsättningen är att bilda landsstyre tillsammans med Tjóðveldi, Framsókn och Nýju Sjálvstýri.
Därmed skulle man ha 19 av 33 ledamöter i lagtinget bakom sig.

Följer med och återkommer när mera uppgifter föreligger om bildandet av nytt landsstyre.3.9.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is


2 sep. 2015

Vänstervindar i valet på Färöarna

Det socialdemokratiska partiet "Javnaðarflokkurin" står som segrare i valet till lagting på Färöarna den 1 september. Partiet fick 25,1% av rösterna och 8 av 33 mandat. Partiledaren Aksel V. Johannessen fick också flest personliga röster, 2405. Nästmest fick Høgni Hoydal från Tjóðveldi. Han fick 1142 röster. Hans parti fick 20,1 % och 7 mandat.
Det sittande landsstyret förlorade sin majoritet på 20 mandat (av 33) och fick sammanlagt 16 mandat. De två största partierna i koalitionen gick båda tillbaka och misste vardera 2 mandat. Lagmannen Kaj Leo Johannessen från Sambandsflokkurin fick betydligt färre röster nu än i senaste val och han kommer sannolikt att avgå som lagman tillsammans med det sittande landsstyret.

Aksel V. Johannessen står uppe som valets store segerherre, både beträffande personligt röstunderlag och hans partis ökning av understödet. Han är mest sannolik som nästa lagman och regeringsbildare. Vilka partier han tar med sig återstår att se, men Høgni Hoydal och hans parti Tjóðveldid kan vara en god tippning som samarbetspartner. Dessa två partier har 15 mandat bakom sig och behöver minst 2 till för att bilda majoritet. Tjóðveldid är till vänster på partiskalan liksom det socialdemokratiska partiet Javnaðarflokkurin. Troligen tar man med sig ett av de små partierna i mitten, Miðflokkur og Framsokn, som båda suttit i landsstyret nu. Då har man  17 eller 19 mandat bakom sig, beroende på om bara det ena eller båda partierna kommer med.

Linjeändring

Det är uppenbart att väljarna har röstat för en linjeändring i politiken. Den avgående lagmannen och hans parti talar för "samband" med Danmark, dvs. man vill bibehålla nuvarande system med att vara under Danmark.
Det är väl känt att Høgni Hoydal talar för en frigörelse från Danmark. Jag vet inte vilken linje som
Aksel V. Johannessen står för i denna fråga och detta kan bli en av de svåra frågorna i ett kommande regeringsprogram om Tjóðveldid tas med.
Väljarna har också varit missnöjda med det nu avgående landsstyrets skattepolitik, där man arbetat för att sänka skatterna för de högsta inkomstgrupperna.
Javnaðarflokkurin har talat för en ändrad fiskeripolitik och att mera av havets resurser ska komma samhället tillgodo.
En annan intressant nyhet från valet är att i Javnaðarflokkurin invaldes Sonja Jógvansdóttir, som är lesbia och som vill ge likställdhet för homosexuella i det färöiska samhället och att tillåta äktenskap mellan personer av samma kön.

Jag fortsätter att rapportera om valet de närmaste dagarna och hur landsstyresförhandlingarna utvecklas.

2.9.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.isLandsstyret på Färöarna föll i lagtingsvalet

Sambandsflokkurin, lagman Kaj Leo Johannessens parti, förlorade två mandat, liksom även Fólkaflokkurinn. De två övriga samarbetspartierna i landsstyret, Framsokn och Miðflokkurinn höll sina positioner. Men landsstyrespartierna fick 16 av 33 mandat i laginget och förlorade därmed sin majoritet. I senaste val hade majoriteten 20 mandat.

Vinnaren i valet blev Javnaðarflokkurin, som fick ca 25 % understöd och fick in 8 ledamöter, en ökning med två.  Tjóðveldisflokkurin fick ca 21% och 7 ledmöter och ökade med en ledamot.

Kaj Leo Johannessen har varit lagman under två mandatperioder. Han förde sitt parti till storseger vid senaste val, som inte hade skett sedan långt tillbaka.

Nu återstår att se hur förhandlingarna om ett nytt landsstyre utvecklas.

Kanske på sin plats att kommentera lite mera om partierna på Färöarna:
Sambandsflokkurin: Stöder fortsatt självstyrelse under dansk statstillhörighet. Partiledare Kaj Leo Johannessen, som varit lagman nu under de två senaste mandatperioderna.
Fólkaflokkurin: Stöder ett fritt näringsliv och att man ska låta landets naturresurser (fiske) ge möjligheter till större frihet från Danmark, talar dock inte för full självständighet. Partiledare är Jørgen Niclasen.
Jafvnaðarflokkurin: Socialdemokratiskt parti. Partiledare Aksel Johannessen.
Tjoðveldi: Partiet vill få självständighet från Danmark. Partiledare Høgni Hoydal.
Nýtt Sjálvstýri, Framsókn och Miðflokkurin er mindra partier, de två senare i mitten, det första kanske mera till höger. Framsókn och Miðflokkurin har medverkat i landsstyret, som föll nu i valet.

02.09.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.isValresultatet enligt KVF (www.kvf.fo), Färöarnas TV.


 

1 sep. 2015

Lagtingsval på Färöarna - landsstyret har fallit

Den 1 september hölls lagtingsval på Färöarna. 33 mandat fördelas.
Nu (kl 23:30 lokal tid i Färöarna) föreligger en valprognos när 56 av 57 valkretsar räknats färdigt.
Så här ser prognosen ut enligt Färöarnas TV bolag (www.kvf.fo)

Valprognos kl 22:58 lokal tid
 
Sambandsflokkurinn med Kaj Leo Johannsen (lagman), förlorar stort och majoriteten har därmed fallit.
Valets segrare är Javnaðarflokkurin (soc.dem).
Tjóðveldið med Høgni Hoydal går framåt.

02.09.2015
Per Ekström
per@per.is