12 sep. 2017

Statsbudgeten 2018

Idag lade finansminister Benedikt Jóhannesson förslaget till statsbudget för år 2018.

Omslutningen i budgeten är drygt 800 miljarder kronor (ca 7 miljarder EUR). Direkta utgiftsposter (utan räntekostnader är 717 mrd, räntekostnaderna 73 mrd och budgetförslaget uppvisar ett överskott på 44 mrd, eller 3,8% av BNP.
Pensionärerna ska garanteras 300.000 kr. per månad och så avser man att styrka de som köper sin första bostad. Föräldraledighetsersättningarnas maxbelopp höjs ur 500.000 till 520.000 kr.
Anslag till mentalsjukvården höjs och anslag upptas för byggandet av det nya rikssjukhuset vid Hringbraut.  Byggstart under den senare delen av år 2018.
Turistnäringen stöds med 800 mkr, som är ökning med en tredjedel. 

Skatt på koldioxidutsläpp höjs

Gröna skatter som läggs på bränsle höjs och skatteförmåner på elbilar förlängs med tre år. Regeringen vill utjämna prisskillanden på diesel och bensin och höja skatten på diesel. Förebyggande åtgärder tas för att minska utsläpp i atmosfären och förhindra ytterligare påverkan på växthuseffekten.
Naturskyddet får ökade anslag. 

Turistmomsen höjs 2019  

Turistmomsen förslås förd upp i grundmomsnivån från början av 2019. Då höjs den ur 11% upp i 22,5% som då förslås bli den normala momsnivån (nu 24%).
Anslag till vägnätet höjs och 18 mrd kronor avsätts för det. Bl.a. levereras en ny färja för Vestmannaöarna under året.

Stabila statsfinanser

Statens finanser är i balans och styrks. Avkortning på statsskulden fortsätter och överskottet i budgeten ska användas för det. Räntekostnaderna minskar med 4,6 mrd kronor och statsskulden beräknas underskrida 30% av BNP år 2019. Men fortfarande är räntekostnaderna i statsbudgeten 73 mrd krona för år 2018.

12.09.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is
http://per804.wixsite.com/perekstrom