29 nov. 2014

Siumut bildar regering på Grönland

Grönland gick till val i går, fredagen den 28 nov. 2014. Nyval hade utlysts efter att Aleq Hammond, partiledare för Siumut avgick efter att det avslöjats att hon rest privat på landsstyrets bekostnad. Därmed sprack regeringssamarbetet med den dåvarande majoriteten.

Valet på fredagen blev jämnt. Siumut (soc.dem) fick 11 mandat (av 31) i lagtinget, som är samma mandatantal som Inuit Ataqatigiit (IA) fick, men Siumut fick 323 röster mera än IA. Uppdraget att bilda regering gick därför till Siumut och den nuvarande partiledaren Kim Kielsen.
Till att bilda en majoritetsregering behövs 16 mandat, så antingen bildar de två stora partierna regering, där Siumit får regeringschefen, eller så tar Siumut med några av de små partierna som fick de resterande 9 platserna i lagtinget.
Kielsen har inbjudit alla partier i det nyvalda lagtinget till förhandlingar om nytt landsstyre. Förhandlingarna inleds på måndag.

Valdeltagandet var 72,9 %.

Nästa regeringschef heter troligen Kim Kielsen.

Jag ska rapportera när resultatet av landsstyresförhandlingarna klarnat.

29.11.2014
Per Ekström
per@per.is

25 nov. 2014

Val på Grönland 28 nov

Efter att Aleq Hammond från socialdemokratiska Siumut tvingades att avgå som regeringschef i landsstyret på Grönland går grönlänningarna till val nu på fredag, den 28 nov. Orsaken var att hon låtit landsstyret bekosta privata resor.
Detsamma hände med Kuupik Kleist, som var ledare för Inuit Ataqatigiit (IA).

Då hade landsstyret suttit ett och ett halvt år efter senaste val. I höst efter Hammonds avgång utlystes nyval, som alltså förrättas nu på fredag.

Opinionsundersökningar visar på en jämn kamp mellan dessa två största partier. IA spås få 38% och Siumut 34% av rösterna. Vilket av dessa partier som får bilda landsstyre beror på hur stödet till de mindre partierna fördelas.
Vid valet 2012 rådde optimism och självständighetsfrågan var aktuell. Aleq Hammond ville öppna för utländska investerare att komma till landet och inleda utvinning av de naturresurser som finns i berggrunden, främst metaller och eventuellt olja.
Nu är läget mörkare, en lågkonjunktur råder, turisterna minskar och det dröjer innan utvinningen av naturresurser kan inledas. Majoriteten av grönlänningarna tror inte att självständighet är möjlig under den närmaste framtiden.

IA spås valseger

Sara Olsen, IA
Kim Kielsen, Siumut
Socialdemokratiska Inuit Ataqatigiit spås bli valets segrare med närmare 40% understöd i de senaste opinionsundersökningarna. Partiledaren heter Sara Olsen. Siumuts partiledare heter Kim Kielsen och det partiet spås att få drygt 30% av rösterna.
Ännu har en femtedel av väljarna inte bestämt sig och regeringsbildningen blir beroende av hur ettdera av de två stora partierna kan få understöd för en kommande regeringsbildning. I det grönländska lagtinget sitter 31 ledamöter.Jag ska rapportera här om valresultaten.
 
25.11.2014 - 18:00
Per Ekström
per@per.is