29 nov. 2011

Gratulerar talman Britt Lundberg

Britt Lundberg har valts till talman i Ålands lagting. Britt är en ambitiös och målmedveten politiker, så det här blir nog bra. Det är en tid med stora utmaningar och problemlösningar. Finland tycks ha fattat hur mycket PR man kan göra med att tala om Ålands självstyrelse. Nu blir det kanske en plats i säkerhetsrådet för Finland tack vare Åland.
Då är det viktigt med en talman som kan företräda lagtinget och självstyrelsen. Talmannen är ju lite av en president för det självstyrda landskapet.
Hon har gjort en kort programförklaring via Facebook och är ödmjuk inför uppdraget och lovar göra sitt yttersta för att förvalta förtroendet på bästa sätt.
Jag förenar mig i skaran av gratulanter och önskar Britt all välgång i detta uppdrag.

Glad överraskning

Tänk vad glad man kan bli ibland. För några veckor sedan fick jag en förfrågan via e-mail från en kvinna i Sverige om vulkanaskans innehåll. Hennes bin hade levt så upp när det regnade i våras och regnet innehöll vulkanaska från Island, som bina var helt tokiga i och som gjorde dem så friska och alerta.
Jag sände ett kort svar baserat på uppgifter jag fann på vetenskapssidor här på Island.


Idag kom ett paket på posten. Det innehöll torkade höstkantareller och trattkantareller, som man inte kan få tag på här på Island. Vad härligt! Hon hade själv plockat dem. Nu kan jag laga svampsås med äkta skogssvampar.


Hon sade i brevet som följde med, att hon gärna vill glädja människor i det tysta. Hon gladde oss verkligen, det var så kul att öppna paketet och läsa hennes brev.


Tack kära för försändelsen och alla som läser detta ska också veta att man kan glädja med så enkla medel. Det enda hon begärde var att vi sände henne en varm tanke.

28 nov. 2011

Om utlänningars jordägande på Island och på Åland

Jordförvärvstillstånd på Island och på Åland


Öbor har kanske en likartad syn på utlänningars ägande av fast egendom. Här på Island blev frågan högaktuell senaste fredag, när inrikesministern avslog en anhållan från ett bolag, som ägs av kinesen Huang Nubo. Han ville köpa 75% av fastigheten Grímsstaðir vid Jökulsá och planerade att bygga upp en exklusiv turistanläggning för turister som söker efter något exklusivt, i detta fall ödemark, snö och vinter och vacker natur på sommaren. Hela fastigheten är ca 300 kvadratkilometer, eller ca 3% av hela öns areal. Anhållan gällde 75%, eller ca 225 kv.km. 
Regeringssamarbetet skälver med anledning av avslaget, eftersom det andra regeringspartiet hade viljat bevilja tillstånd.


EES lagstiftningen gäller på Island
Här på Island gäller EES-lagstiftningen (liksom på Åland), men här finns ingen särskild inskränkning i jordförvärvsfrågor, mer än vad EES-lagstiftningen förutsätter. I praktiken betyder det att islänningar och medborgare i EES-länder har samma rätt att förvärva fastigheter på Island. Däremot kan alla medborgare utanför EES inte förvärva fast egendom utan att få dispens från inrikesministeriet. Inga särskild principer för beviljande av sådana jordfärvärvstillstånd har fastställts.
Enligt uppgift har dispens beviljats i de flesta fall, ett drygt 20-talet ansökningar har behandlats.Jordförvärv på Åland
Jordförvärvsreglerna på Åland är mycket mera begränsade. Det är omöjligt för en person, som inte har hembygdsrätt, att köpa upp stora arealer, attraktiva områden (t.ex. strandtomter), m.m. Dispens beviljas om jordförvärvet gäller tomt på planerat område för fast bosättning (bostadstomt), och om sökanden bott en viss tid (1 år). För fritidsbebyggelse beviljas dispens om sökanden har anknytning till Åland, t.ex. född och uppvuxen på Åland.


2% av Åland?
Jag är helt säker på att om en ansökan på Åland lämnades in av en utlänning utan anknytning till Åland om att få köpa 2% av Ålands areal, så skulle den inte beviljas.


Är öbor inskränkta?
Öbor har mycket gemensamt. Kultur, traditioner och viljan att skydda sin ö mot utomstående. Särskilt vad gäller fastighetsägande. Är det att vara inskränkt? 
Nej, säkert inte. Det är naturligt att man inte vill få utländska krafter att köpa upp sin ö och kanske utestänga öborna från attraktiva områden.


Borde islänningar ge jordförvärvstillstånd för denna kines?
Jag är förstås inte rätt person att svara på den frågan. Islänningarna själva ska naturligtvis bestämma vilka regler som ska gälla i sådan frågor. 
Men jag är nu fullvärdig islänning efter snart 15 års bosättning här och med isländskt medborgarskap. Så visst får jag ha åsikter.


Jordförvärv är förstås en känslig sak. Naturligt att islänningarna själva vill ha kontroll över sitt land. Områden med naturresurser, ovärderlig natur, eller särskilt kulturhistoriskt värde för landet och dess befolkning, ska naturligtvis alltid vara förbehållet islänningarna. Norrmännen kontrollerar sina oljeresurser genom statligt ägande. Islänningarnas naturresurser är, förutom fisken i havet, resurser såsom geotermisk energi i marken, hydroenergi och färskvatten. Än har ingen olja påträffats inom isländskt område, men förhoppningar finns att det kan ske i den nordligaste delen av den ekonomiska zonen, som gränsar mot Norges och Jan Mayens zoner.


Den andra sidan av frågan är att Island behöver få in kapital för att återskapa välfärden som vi trodde oss ha före bankkraschen 2008. Vi vill ha nordisk klass på sjukvård, undervisning och samhällstrygghet. Island har redan byggt upp mycket av sin välfärd på utländska investeringar. Elenergin, som är en av de värdefullaste naturresurserna här via hydroelektrisk och geotermisk energiproduktion, skapar välfärd liksom oljan gör för Norge.
Här har man medvetet satsat på energikrävande industrier såsom aluminiumfabriker och kiseljärnsfabrik och man vill intressera utländska intressen för andra energibehövande verksamheter, såsom kiselproduktion (för t.ex. solceller), globala datacentraler, som behöver mycket elenergi.


Turismen är en mycket viktig näringsgren för Island. Den tillför landet utländsk valuta och skapar sysselsättning och t.o.m. i glesbygd, där kanske inte andra näringsgrenar har samma förutsättningar för etableringar. Särskilt efter bankkrisen, som också var en valutakris och en kris för samhällsekonomuin, har turismen ökat avsevärt i betydelse. Resenärerna var före krisen 2008 ca 300.000 per år, får detta år räknar man med 500.000 turister.


Nordisland, där Grímsstaðir ligger, har länge önskat att få investeringar. På norra Island mellan Húsavík och Mývatn finns stora energiresurser i form av geotermisk energi. Långt framskridna planer fanns till för en tid sedan att bygga en aluminiumfabrik. Det rann ut i sanden, kanske mest p.g.a. regeringens ointresse att driva frågan vidare. I regeringen sitter två partier, Samfylkingin (= soc.dem.) och de Vänster-Gröna. Särskilt VG har varit ointresserade och inte visat aktivitet för att åstadkomma satsningar i det området. Deras politik går ut på att inte tillåta flere aluminiumfabriker. Gott och väl, det är deras uppfattning och de må ha den och stå för den i rikspolitiken.
Men VG har sagt att de vill få annat, t.ex. turistföretag och småföretag.


Nubo, kinesen som ville köpa Grímsstaðir, hade sagt att hans avsikt var att bygga upp en exklusiv turistanläggning med hotell och tillhörande infrastrukturella investeringar. Affärsidén var att erbjuda exklusiv turism för utlänningar som vill uppleva något annorlunda, t.ex. isländsk ödemark, vinter och snöklädda höglandsområden, norrsken, o.s.v. Sommartid kunde man spela golf på en höglandsanläggning som inte har sitt like annanstans i världen. 
Satsningen skulle kunna uppgå till 30 miljarder kronor, eller ca 200 milj. euro. Flere hundra personer skulle få jobb i anslutning till anläggningen, och indirekt skulle andra turistföretag, t.ex. buss- och flygtransportföretag, guideservice, få positiva effekter av anläggningen.
Nubo hade också förklarat att han är villig att avstå från alla rättigheter till färskvatten, geotermisk energi eller andra resurser som kunde komma i fråga på området.


I ett helhetsperspektiv är det värt att satsa på en sådan investering och ge avkall på fastighetsägandet. Men nu har inrikesministern sagt nej och investeringen blir ej av. 


VG vill inskränka jordförvärvsrätten ytterligare
I dag har VG lagt fram ett förslag som ytterligare inskränkt jordförvärvsrätt. Deras vilja är att alla utländska medborgare, även EES-medborgare och medborgare från de nordiska länderna, inte ska ha en självskriven rätt att äga fast egendom, utan de blir beroende av dispensförfarande. Sannolikt är de flesta i alla andra partier tveksamma till en sådan förändring.
Men nu ges tillfälle att debattera jordförvärvspolitiken och vilka regler som ska gälla för utlänningars jordfärvärv.
Jag välkomnar en sådan debatt och att man fastställer regler för vad som ska gälla.


Åland och Island är inte detsamma i jordförvärv
Den stora skillanden är det geografiska läget. Långa avstånd till Island gör att jordförvärv för andra än de som vill bosätta sig här eller bedriva företagsverksamhet, inte kan vara intressant, förutom möjligen i spekulationssyfte.
Om Island har klara regler om rätten till att utnyttja naturresurserna, så behöver man inte har stora farhågor för att Island säljs till utlandet. Landet finns här och de anläggningar som byggs upp här förs inte ur landet och de ger avkastning i skatter, sysselsättning och företagsverksamhet.
Det är gott och väl att precisera regler för utlänningars jordförvärv. Då undviker man den ovissa som gäller i dag.


"Utkiken"

27 nov. 2011

Adventskonsert med Léttsveit Reykjavíkur

I dag söndagen den 27 november 2011, första advent, for vi på konsert med Léttsveit Reykjavíkur, en damkör med ett hundratal medlemmar. De framförde kända julsånger, både helisländska och av utländskt ursprung, men samtliga med texter på isländska. Programmet var digert med 25 sånger på programmet och så fick vi tre extra nummer. Jag kände igen Erna Tauros Höstvisa, så framförde de Sigvaldi Kaldalóns Ave María och Adams O Helga Natt. Allt var väl framfört och alla sånger sjöngs utan noter. Verkligen fantastisk prestation. Hedersgäst vid konserten var Ingibjörg Þorbergs, som har komponerat oförglömliga sånger om kärleken, livet och julen.
Körledare och dirigent är Jóhanna V. Þórhallsdóttir. Solister var Valgerður Guðnadóttir, Hildigunnur Einarsdóttir och gästsolist Ívar Helgason.


Konserten hölls i det nya konserthuset Harpa i Reykjavik, i den stora salen Eldborg. 


Allt väldigt lyckat och jag är nöjd med att vi köpte biljetter och for på konserten.Kritisk mot inrikesministerns avslag

Samarbetspartiet i regeringen, Samfylkingin, är mycket kritisk mot inrikesminister Ögmundur Jónassons, VG, avslag av kinesens Huang Nubos ansökan om att få köpa fastigheten Grímsstaðir. Samfylkingins Alltingsgrupp har sammankallats till möte i dag söndag om ärendet.
Alltingsmannen Kristján Möller från Samfylkingin sade i morse i radioprogrammet Sprengisand, att inrikesministerns behandling av ärendet gengtemot övriga ministrar är otillfredsställande. Inrikesministern hade inte före avgörandet diskuterat med näringsminister Árni Páll Árnason eller industriminister Katrín Júlíusdóttir, som också är turistminister. Det brukar vara regeln i regeringen i större frågor, att ärendet diskuteras i regeringen innan beslut fattas av en enskild minister.
Möller hänvisade också till uttalande från advokaten Karl Axelsson, som sade i en radiointervju, att det inte på något sätt skulle vara prejudicerande att bevilja Nubo dispens för att äga denna fastighet.

26 nov. 2011

Kinesen Nubo får inte investera på Island

Ibland kan islänningarna vara lika trångsynta som ålänningar. En ö-nation som Island håller på sitt och är stolt över sitt - gott och väl. Islänningarna är aktiva inom näringslivet och har minsann visat att man kan satsa stort utanför landets gränser. Nu under det första decenniet på 2000-talet köpte islänningarna allt som man kom över utomlands. Magasin du Nord i Köpenhamn, Elisa i Finland, banker i Norge, Luxemburg, m.m. Det hela slutade i en stor krasch hösten 2008.

Men om vi ser med lite större perspektiv, islänningarna har länge arbetat utomlands och marknadsfört sina produkter, främst fisken. Islänningarna driver företag i många länder utomlands. Gott och väl. Man vill ju sälja sina produkter utomlands.

Island är med i EFTA och EES och medlemsavtalsförhandlingar pågår med EU. Gott och väl.

Men samtidigt finns ett protektionistiskt ideal hos många här på ön. Utlänningar har inget här att göra, särskilt om de ska investera i fastigheter.

Huang Nubo

... heter en kines som fått upp ögonen för Island. Han fick reda på att fastigheten Grímsstaðir på norra Island var till salu. Storlek: 300 kv.km. Pris: 1 miljard isländska kronor, ca 6,2 milj. euro. Han skrev köpekontrakt. Tänkte använda fastigheten för att bygga upp en hotell- och turistanläggning. I ödemarken.
Hans idé var att bygga en anläggning som skulle attrahera turister som söker något exklusivt, ödemark, vinterklimat, mörker, norrsken m.m. Turister, som är beredda att betala för upplevelsen. Han skulle se till att de kan komma med flyg från Keflavik till Grímsstaðir.

Detta låter som en dröm. I långa tider har man efterlyst företag som är beredda att investera och skapa arbetsplatser i området. Särskilt efter att aluminiumfabriken, som Alcoa planerade att bygga vid Bakka invid Húsavík, rann ut i sanden.

Nej från inrikesministeriet

Inrikesminister Ögmundur Jónasson sade nej på fredagen. Området var för stort, ett undantantag för denne kines hade varit ett prejudikat, som skulle göra det svårt att stoppa andra kapitalister som vill köpa mark på Island.

Dåliga argument. Detta skapar inte något som helst prejudikat. De vänster-gröna, som Ögmundur tillhör, säger nej till alla satsningar med utlänningar bakom.

Här går Island miste om investeringar och uppbyggnad i turistnäringen på kanske 30 miljarder isländska kronor, kanske närmare 200 milj. euro. Det hade inte varit fy skam för Island, som nu verkligen behöver uppbyggnad och investeringar. Landet behöver också utländskt kapital för att få hjulen att snurra igen.

Regeringskris?

Frågan är nu om regeringen med Samfylkingin (soc.dem.) och de Vänster-Gröna kan överleva detta. Samfylkingens ministrar är mycket förvånade, däribland statsminister Jóhanna Sigurðardóttir.

Lika i båda riktningarna

Man undrar, varför islänningarna tycker att det är OK att de får investera utomlands, t.ex. köpa fritidsbostäder i Spanien och i Florida, men är inte beredda att tillåta utlänningar att komma hit och köpa fastigheter, inte ens för näringsverksamhet, som de aldrig kan ta med sig från Island. Fastigheter och investeringar som görs här på land och på fastigheter på Island, kan aldrig fara ur landet. 

God lillajul på er alla!

Lite vinterstämning

Vi fick snö i går och det blev ljusare och trevligare. På vår balkong hade jag satt upp ljusserien och den gjorde sig väl i nysnön som lade sig över ljusen.


I dag är det Lilla Jul, som firas på Åland. Så är det första advent i morgon och juletiden har anlänt. 


God Lilla Jul på er alla!

Per på Island

Hej på er alla!

Jag har sedan en tid bloggat på min egen hemsida www.per.is och tänker att fortsätta med det, men ibland är det enklare att blogga på en sådan här sida, som är tillgänglig från vilken dator som helst.

Så är det kanske enklare för andra att hitta in på denna blogg än på min egen hemsida.

Men fortsätt med att titta in på hemsidan, där har jag en nyhetsrapportering från Island och omgivningar. Mest skriver jag om nyheter från Island som kan intressera andra från Åland, Sverige eller Svenskfinland. Jag skriver ganska mycket om vulkanutbrott, jordkskalv och andra geologiska aktiviteter.
Ibland rapporterar jag också om nyheter från Färöarna och Grönland, särskilt med tanke på ålänningar som kan ha intresse av dessa självstyrda områden.