25 juni 2017

Grönland: Faran över för ytterligare jordskred.

Myndigheterna på Grönland meddelar nu, att man inte räknar med ytterligare fara för jordskred i stil med det som skapade flodvågen över byn Nuugaatsiaq den 17 juni.

http://per-island.blogspot.is/2017/06/flodvag-pa-gronland.html

25.6.2017
Per Ekström
per@per.is

24 juni 2017

Stora sedlar bort? - Nej säger allmänheten

10.000 kr sedeln togs i bruk 24/10 2013

Islands finansminister, Benedikt Jóhannesson, föreslog att stora sedlar tas bort. Vill förhindra svart verksamhet. Allmänheten protesterade och han drog förslaget tillbaka.

Benedikt Jóhannesson
Finansminister Benedikt Jóhannesson fick ett betänkande från en arbetsgrupp om metoder för att förhindra svart verksamhet i samhället. Förslagen gick bl.a. ut på att överföra mera av transaktionerna till elektroniska betalningar med kredit- och debetkort. Det vill säga att minska kontantbetalningar. Ett annat förslag i samma riktning gick ut på att slopa 10.000 kr. og 5.000 kr. sedlarna. 10.000 kr. är ca 90 €. Följande sedelstorlekar nedåt är 2.000 kr., 1.000 kr. och 500 kr.


Svarta pengar och penningtvätt?

Hans argument tll att slopa de stora sedlarna var att få använder tiotusenkronorssedeln, men att den ändå är den penningmängd som är störst ute i samhället. Det kan vara fråga om svart verksamhet, eller penningtvätt.


Protester och förslaget drogs tillbaka

Förslaget väckte starka protester, vilket inte var oväntat. Både inom regeringsblockets alltingsledamöter och bland oppositionens politiker protesterade, bl.a. förre utrikesministern Lilja Alfreðsdóttir. Hon sade att detta förslag var alltför mycket förmyndarskap och kan på inget sätt godkännas.
Finansministern meddelade i går (23/6/2017) att han inte tänker gå längre med detta förslag och därmed har allmänhetens vilja vunnit.
En annan sak att man driver vidare förslagen om att motverka svart verksamhet, bl.a. med att stoppa att företagare kan grunda nya företag och låta de gamla gå i konkurs. "Kennitöluflakk" talar man om på isländska, dvs. att man flackar mellan FO registernummer. Avsikten är att få motsvarande begränsningar, som gäller i de andra nordiska länderna.

24.06.2017
per@per.is
www.per.is

23 juni 2017

Flodvåg i Eskifjörður

Idag har det regnat våldsamt vid Islands östra kust och i staden Eskifjörður översvämmades en oskyldig bäck genom byn i dag och en gata måste grävas av för att släppa igenom vattenmassorna.
Bilden här till vänster är från mbl.is.

23.6.2017
per@per.is


20 juni 2017

Flodvåg på Grönland

Senaste lördag, den 17 juni, drabbades Grönland av en kraftig flodvåg, som sköljde över byn Nuugaatsiaq, har krävt 4 männsikors liv. Platsen ligger på västra Grönlands strand.

Här till vänster är en bild från Grönlands TV om ödeläggelsen vid flodvågen.

 Video när flodvågen slår mot Nuuqaatsiaq
Flodvågen drabbades högts sannolikt av att ett stort stycke berg lossnade och skred ned i fjorden Karrat Isfjord. Det beräknas att 1100 m långt och 300 m brett berg har rasat ned i fjorden. Flere hus drogs ut i havet.

Idag tisdag har myndigheterna meddelat att fyra personer, som saknats, har omkommit.

Här är några bilder från ödeläggelsen efter flodvågen:
Bilder från flodvågens ödeläggelse

Jordskredet gav upphov till registreringar på seismografer, upp till 4,5 på Richter. Först trodde man att jordskalvet utlöste bergsskredet, men nu tror man att det var tvärtom.
Man varnar ännu för att nya skred kan komma, eftersom berget bedöms som instabilt ännu. Räddningstjänsten har funderat på att spränga löst berg, men inte beslutat om sådana åtgärder ännu.

20.6.2017
Per Ekström
per@per.is
www.per.is