8 dec. 2018

Politiker på Island skandaliserade


En kväll i november träffades 6 ledamöter i Alltinget på Island på en bar och skandaliserade. De talade högt och ljudligt illa om sina kvinnliga kolleger i Alltinget och om handikappade och homosexuella. Allt hade kanske bara varit lugnt efter, men en åhörare, som satt vid grannbordet, hörde deras skrål och förtal. Denne åhörare, som visade sig vara kvinna, handikappad och homosexuell, tyckte det som sades var förfärligt och hon beslöt att spela in diskussionen. 
Efter moget övervägande beslöt denna åhörare att överlämna inspelningarna till några massmedia och därmed for snöbollen att rulla.
Här ovan är de inblandade alltingsledamöterna, fem män och en kvinna. Sigmundur Davið Gunnlaugsson är partiledare i Miðflokkurinn, utbrytarparti från det gamla Framstegspartiet. Gunnar Bragi Sveinsson är före detta utrikesminister, också från Miðflokkurinn. Bergþór Ólason och Anna Kolbrún Árnadóttir är från samma parti och nyvalda i Alltinget vid valet för ett år sedan. Ólafur Ísleifsson och Karl Gauti Hjaltason är från det nya partiet Folkets Parti och kom in i parlamentet också för ett år sedan.

Illt förtal

Inspelningen med åhörarens telefon är ca 3 timmar. Det är förfärligt att lyssna på vad dessa alltingsledamöter säger. Man tror inte att detta är verkligheten. De tycks totalt ha glömt att de är i en offentlig lokal och att andra åhörare finns i lokalen. 
Jag har lyssnat på delar av inspelningen (som har spelats upp i radio och TV). De är minst sagt högmälda.
Jag vill inte återge i detalj vad som sades, men det är illt förtal om kvinnliga alltingskolleger och hur de kunde "rida" dem. Och hur de har blivit förförda av kvinnor. En yngre kvinnlig ledamot sägs inte vara lika "hot" i år som i fjol.
Så talar herrarna från Folkets Parti om hur inkompetent deras partiledare är, Inga Sæland. Det var hon som grundade partiet i fjol inför alltingsvalet och lyckades få in 4 ledamöter, mycket tack vare hennes popularitet. 

Löfte om ambassadörstjänst?

Gunnar Bragi Sveinsson, som var utrikesminister under den förra regeringen och fram till valet 2017, berättar med bravur om att han utnämnde Geir Haarde, f.d. statsminister och medlem i Självständighetspartiet  till ambassadör och att han på samma gång utnämnde en från de Vänster-Gröna till ambassadör för att utnämningen av Geir Haarde inte skulle uppmärksammas så mycket. Så säger Gunnar Bragi där på baren, att Självständighetspartiet kan komma ihåg honom när han behöver deras stöd. Det har framkommit att han gärna vill få bli utnämnd till ambassadör och förväntar sig denna gentjänst från Självständighetspartiet, som nu besitter utrikesministerposten. Gunnar Bragi drog detta uttal tillbaka, men det har så framkommit att ett möte har hållits med Miðflokkurinns ordförande Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Självständighetspartiets ordförande Bjarni Benediktsson, som nu är finansminister, och Guðlaugur Þór Þórðarson, utrikesminister, trots att dessa två självständighetsmän förnekat tidigare att något sådant varit aktuellt. 

Konsekvenser

I andra länder, t.ex. Sverige och Danmark, hade sådant som hände här lett till att inblandade parlamentsledamöter hade fått avgå.
Hittills har Gunnar Bragi Sveinsson och Bergur Ólason ansökt om ledighet från uppdraget som ledamot. Sigmundur Davíð och Anna Kolbrún har inte tagit ledigt.
Ólafur Ísleifsson och Karl Gauti Hjaltason har uteslutits ur Folkets Parti, men sitter kvar som ledamöter i Alltinget, såsom obundna ledamöter.

Men klart är att Alltingets renommé har skadats och att arbetet i parlamentet och dess utskott kommer att bli kärvt.
Vi får se om det leder till ytterligare åtgärder och avgångar i Alltinget.

8.12.2018
Per Ekström
per@per.is