20 mars 2021

Vulkanutbrott på Reykjanes

Igår kväll kl 20:45 började ett litet vulkanutbrott i Fagradalsfjall på Reykjanes, ca 2,5 km NO från Grindavík. Det var inte oväntat, stor jordskalvsaktivitet har pågått i området sedan 24 februari. Men faktum är att just igår på e.m. sade geologerna att sannolikheten för vulkanutbrott är mindre nu än de föregående dagarna. Man naturen är nyckfull och utbrottet kom. Det verkar vara litet. De instrument som finns i området gav inga märken, utan det var allmänheten som såg ljusskenet på himlen som rapporterade och man kunde se ljuset också i de live kameror som man har satt upp för att följa med.

Det är uppenbart att det är ett litet utbrott och inget hot för befolkning eller infrastruktur. Sannolikt blir det ett kort utbrott.

Jag ska följa med och rapportera hur det fortskrider. Här följer några bilder som tagits från räddningstjänstens helikopter. Dels igår ikväll, just efter att utbrottet började, och det var mörker. Så en bild från i morse i dagsljus.

20.3.2021

Per Ekström
per@per.is

15 mars 2021

Jordskalv och vulkanutbrott

Sedan 24 februari har vi upplevt fortgående jordskalv utan sitt like de senaste åren. I alla händelser under den tid jag varit bosatt på Island sedan 1997.

Flere tusen skalv per dag och under hela perioden närmare 40.000. Det kraftigaste var 5,7 och dagligen förekommer tiotals skalv på över 3. I går kl 14:15 kom ett skalv som uppmättes till 5,4. Epicentrum för dessa skalv är på Reykjanes, inte långt från Grindavík och Blå Lagunen. På kartbilden här nedan ses skalven de senaste 48 timmarna.Den är tagen från vädertjänstens jordskalvssida. 

Här kan man följa med den senaste uppdaterade kartbilden:
https://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/earthquakes/reykjanespeninsula/
 

 

Vad kan vi förvänta oss?

Senast det var vulkanutbrott på Reykjaneset var ca 1240. Det finns därför ingen tillförlitlig information om händelser före ett utrbrott i detta område. Men i området finns mycket lava och man vet ganska väl när de senaste utbrotten under tidsepoken 900 - 1240 kom. Troligen, om det kommer ett utbrott, blir det ett lavautbrott likt de som kom under den tidsepoken. Knappast dramatiskt utbrott utan att askmoln bildas. Just nu utgår man från att utbrottet kan bryta upp genom markytan i ett område som benämns "Nátthagi", några kilometer NV från Grindavík.
Vad man vet nu är att under markytan på 1 - 3 km djup har bildats en magmavägg som har strömmat från NV till SO. Underjordisk vägg, alltså. Ju längre denna jordskalvsaktivitet pågår, desto sannolikare att ett vulkanutbrott bryter ut. 
Men, som sagt, man räknar med att det inte blir särskilt dramatiskt, och hotar inte bebyggelse eller konstruktioner. Om utbrottet håller på flere veckor eller månader (vilket man räknar som osannolikt), kan vägen längs den södra stranden på Reykjaneset hotas. Men ingen bebyggelse och inte staden Grindavík.
Man kan säga att detta eventuella utbrott kommer upp på den bästa tänkbara platsen i detta område.

Jag följer med och rapporterar om något mera spännande inträffar.

15.3.2021
Per Ekström
per@per.is

16 feb. 2021

Grönland - ett självstyrt rike i regeringskris

 Det är alltid intressant att jämföra de självstyrda områdena i de nordiska länderna. Åland har den äldsta självstyrelsen sedan 1921, Färöarna sedan 1948 och Grönland sedan 1979 eller i full skala från 2009. Som en betraktare lite från sidan, så vill jag påstå att Ålands självstyrelse är den som utvecklats minst av dessa tre områden. 

Färöarna och Grönland har t.ex. egen beskattningsrätt, medan den beskattningsrätt som Åland har begränsar sig till kommunalskatt och landskapsskatt (som inte uppbärs).

Nyval i april

Grönland är rikt på sällsynta, strategiska metaller. Deras framtida möjligheter är stora. Kim Kielsen, regeringschef, har insett att ett kommande samarbete med Kina är fruktsamt. Sedan USA under många år visat mindre intresse för Nordkalotten har Grönland vänt sig till Kina.
Visserligen ville f.d. presidenten Trump köpa Grönland, men det tog ingen på allvar, men visade att USA åter visar mera intresse för Nordkalotten.

Kielsen for på officiellt besök och resultatet var löften om investeringar och frihandelsavtal. Redan har kineserna tryggt sig gruvforskningstillstånd på 4 platser i den södra delen av denna jätteö.
Kineserna har förklarat sig beredda att finansiera tre nya flygfält. Detta efter att den danska regeringen förklarade sig inte beredda att budgetera medel för nya flygplatser. Efter kinesernas lovord ändrade sig danskarna snabbt och har nu ställt i utsikt att bekosta två flygplatser. Statsministern kom på besök för att meddela den nya ståndpunkten.

Detta har inte förlöpt problemfritt. Kielsens politik med Kina har lett till motstånd. Partiet Demokratit i landsstyret lämnade den grönländska regeringen och Kielsen har nu bara 11 mandat bakom sig av de 31 som sitter i det grönländska lagtinget. I november valde hans parti Siumut ny ledare, Erik Jensen, och Kielsen fick avgå. Troligen blir det nyval i april.
 
Självständigt Grönland
 
Man kan ana att grönlänningarna ser fram emot att utveckla sin självstyrelse mot självständighet. Visserligen är man ännu mycket beroende av statligt stöd från den danska regeringen. 
Men med tanke på att i den grönländska berggrunder finns mycket av de strategiska metallerna, som modern teknologiindustri söker efter med ljus och lykta, så kan detta vara Grönlands framtid och kan garantera en stärkt ekonomi i landet.
 
16.2.2021
Per Ekström
 


Ett år med Covid-19

 Nu har det snart förflutit ett år sedan Covid-19 kom till Europa och Island. Ingen kunde ana omfattningen av denna pandemi då i slutet av februari. Man räknade med att den går att hantera och försvinner inom några månader. Nu gäller det bara att överleva några månader och sedan blir allt bra igen. Sade man då för ett år sedan.

Nu vet vi att verkligheten blev en annan. Vår turistsektor här på ön lamslogs och turistföretagen är fortfarande på sparlåga, om de över huvudtaget lever ännu. Liksom på Åland och andra platser där turismen spelar stor roll i näringslivet.

För egen del med min guide- och reseplanerarverksamhet är läget fortfarande på noll, dvs. inga guideuppdrag och inga researrangemang att planera.
Det enda som jag fortfarande har på planeringsstadiet är en gruppresa för islänningar med Hurtigruten. Den var planerad till augusti 2020, men vi sköt upp den i samförstånd med de bokade resenärerna till augusti 2021.


26.1.2021
Per Ekström
per@per.is