4 dec. 2013

EU kommissionen drar in IPA bidragen

EU kommissionens expansionsenhet meddelade i går att man drar in alla s.k. IPA bidrag till Island p.g.a. att regeringen har meddelat att man gör paus i medlemsskapsförhandlingarna och att de inte återupptas utan att väljarna i folkomröstning besluter om fortsatta förhandlingar.

IPA stöd är för stater som söker om medlemsskap i EU för att utföra utredningar och genomföra anpassningar till EU-lagstiftningen.

Stefan Füle, chefen för expansionsenheten, säger, att beslutet togs efter att ärendet granskats väl och är utgående från islänningarnas beslut att ta paus i förhandlingarna.

Detta är väl allt naturliga konsekvenser av regeringens beslut att ta paus i förhandlingarna. Desto mera förvånande är det att utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson uttalade sig i gårdagens TV-nyheter, att detta kommer helt oväntat och utan förvarning. Beslutet är ensidigt. Det är lika förvånande att utrikesministern och regeringen inte avser att ta frågan om att fortsätta förhandlingarna till folkomröstning, som lovades inför alltingsvalet i april 2013.

Grova uppskattningar visar att det handlar om ca 6 milj. EUR som Island kan få för projekt som är igångsatta inom detta målområde. Bl.a. projekt inom Naturinstitutet och Island lantmäteri, och några andra projekt inom Högskoleföreningen på Sydlandet, fortbildningsanstalen för näringslivet, samt projekt som Islands Statistikbyrå jobbar med.
Tidigare har de isländska myndigheterna meddelat att man inte avser att igångsätta nya projekt inom IPA-programmet, men att man hade hoppats kunna slutföra de projekt som redan var påbörjade.