22 aug. 2014

Utkiken på Island - följer med vad som sker i Vatnajökull

Jag kallar mig utkiken på Atlantön i väster - dvs. Island.
Just nu är det jag kikar på händelserna vid Vatnajökull. I den norra delen av denna Europas största glaciär pågår nu stor jordskalvsaktivitet, som ledde till ett vulkanutbrott, som började den 31 augusti. Läs om vulkanutbrottet här... Vulkanutbrott är något som händer med några års intervall på Island, men detta eventuellt kommande utbrott väcker större uppmärksamhet än vanligt - före det ens har börjat.
Orsaken är att många har utbrottet i Eyjafjallajökull våren 2010 i förskt minne. Islänningar för att det var ett dramatiskt utbrott med översvämningar i floder och mycket asknedfall. Utlänningar för att flygtrafiken i stora delar av Europa stoppades i flere dagar.
Ska det hända igen? Kanske. Ingen kan egentligen svara med säkerhet.

Utbrott under glaciäris
Jordskalven nu är över 1000 per dygn. De började lördagen den 16 augusti och pågår ännu i skrivande stund. Skalven är under den stora glaciären Vatnajökull och ställvis på platser där isen är mer än 500 m tjock.
Barðarbunga
Skalven är på några kilometers djup och geologerna kan läsa ut från sina instrument att de orsakas av att magma (lava) rör sig i sprickor i berggrunden. Man understryker att hittills finns det inga tecken på att lavan bryter sig väg upp genom jordskorpan till ytan och att ett egentligt vulkanutbrott skulle komma. Men sannolikheten är stor. Särskilt efter att den stora kratern under "Barðarbunga" (en s.k. caldera på geologspråk) har börjat sjunka ned p.g.a. minskat tryck från lavamagasinet under. Då finns risk för att spickor kan bildas upp mot ytan och lavan finner vägar att komma upp.

Vulkautbrott föregås ofta av jordskalv. Vid utbrottet i Eyjafjallajökull sågs de första jordskalvsrörelserna redan år 1999, dvs. 11 år före utbrottet. Detsamma gäller för de s.k. Krafla-eldarna, som pågick 1975 -1984.

Nu återstår bara att se vad som sker.

Jag håller i gång en särskild bloggsida om geologisk aktivitet på Island. Här är länken.
http://islandsgeologi.blogspot.com
Jag skriver bloggposter s.g.s. dagligen medan spännande saker är på gång i området.

22.08.2014, uppdat. 04.09.2014
Per Ekström
per@per.is

12 aug. 2014

Breiðholtsgården


Huvudstaden Reykjavik grundlades 1786 och då fanns några större gårdar inom det område som är Reykjavik i dag, bl.a. gården Breiðholt. De äldsta, säkra uppgifterna om gården finns i en förteckning över landägor som överfördes till klostret i Viðey 1395. Bebyggelse på gården är troligen något äldre. På egendomen fanns då ett bönehus. Vid reformationen överfördes alla egendomar under klostret, inkl. Breiðholt till kungens ägo, liksaom alla kyrkofastigheter under den katolska tiden. Bilden här ovan är en målning troligen från början av 1900-talet.

Gården omfattade ganska stora arealer, Vatnsendi i öster, stora delar av det som är Kópavogur i dag, Bústaðaområdet, Ártún och Árbær.

Reykjavik stad köpte gården år 1906 till att få tillgång till vattnet i Elliðará. År 1923 inkorporerades området och blev en del av Reykjavik. År 1916 skall ha funnits 7 hus på själva gårdstunet och ytterligare tre längre söderut.
På gården fanns ett torvhus, som revs 1940 och då byggdes ett rappat trähus. Boskapsskötsel var på gården till lite före 1960. Gården köptes av plantskolan Alaska, som bedrev plantskoleverksamhet i många år och en lada användes som butikslokal för plantskolan. Området är väl bevuxet i dag med bl.a. gran- och lövträd. För ungefär 10 år sedan byggdes våningshus och radhus intill den gamla gården, som fridlystes år 1981. Vi bor i ett av radhusen på området.
De husrester som finns på det fridlysta området är i huvudsak grunderna av kyrkan och begravningsplatsen.

Breiðholt är i dag en stor stadsdel med ca 21.000 inv. Den byggdes i huvudsak upp på 1960- och 1970-talen.

Nu har området på stadens försorg rustats upp. Informationsskyktar på isländska och engelska har satts upp och man har anlagt gångstigar och placerat ut några bänkar. På bilderna här nedan kan man se hur området ser ut i dag. Välgjort av Reykjaviks myndigheter!

12.08.2014
Per Ekström
per@per.is
www.per.is


10 aug. 2014

Ljuvt i naturen

Det är så avkopplande på vårt lantställe. Trots att vädret inte är det bästa, dvs. inte sol hela tiden, så är det så avkopplande och spännande att följa med hur de små träden blir stora och hur omgivningen förändras. Det sker visserligen sakta och man ser det inte från dag till dag, men så upptäcker man plötsligt att träden vuxit så mycket och vår husvagn försvinner bakom träden.

När vi fick området till vår disposition hösten 2007 hade Landgræðslan planterat ca 5000 björkplantor och sått lupiner med till att ge de unga björkplantorna kväve (N) som gödsel. Det var bra att de gjorde det. Men i dag har lupinerna fullgjort sin uppgift och god jordmån har bildats. Nu vill vi helst få bort dem. Lupinplantan är vädligt dominerande och gör det svårt för andra lågplantor att etablera sig. Också självsådda trädplantor har svårt att växa upp. Vi har själva spritt konstgödsel över området och det har minsann gett resultat.

Ett av det bästa är att uppleva den fantastiska solnedgången. Vi har västerläge, så vi ser alltid den vackra solndgången när molnen inte skymmer för mycket. Till exempel i går var det en sådan fantastisk solnedgång. Jag sätter in en bild här nedan.

Det var som om himlen brann.

10.8.2014
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

8 aug. 2014

Fredag !!!

Skönt med fredag! Efter jobb blev det att fara till vårt lantställe Hörpulunden. En helg i arbetets tecken står framför oss. Trädplanteringar, lite vattenledningsfixar och diverse annat som följer ett lantställe.
Kommer kanske något mera in här senare under helgen.

Ha en bra helg!

8.8.2014
Per Ekström
per@per.is
www.per.is