26 sep. 2019

Nytt landsstyre på Färöarna


Den 16 september tillträdde ett nytt landsstyre på Färöarna. Det leds av Bárður á Steig Nielsen, Sambandsflokkurin.
Lagtingsval hölls den 31 augusti och väljarna valde en höger - mitten inriktad majoritet i stället för den vänster – mitten majoritet som styrt öriket sedan det förra valet för fyra år sedan. Valdeltagandet var 88,8 %. Sju partiet fick platser i lagtinget. Det nyutnämnda landsstyret har en knapp majoritet med 17 mandat av de 33 som sitter i lagtinget.


Landsstyret


Det blev regeringsskifte och efter en ganska kort förhandlingsomgång kunde Sambandsflokkurin (SF), Fólkaflokkurin (F) och Miðflokkurin (M) enas om att bilda landsstyre och godkänna ett handlingsprogram. Det betyder att en höger – mitten regering tar över, efter fyra års vänster – mitten styre. Regeringsbildningen var inte helt enkel, ännu på lördagen den 14 september såg det ut som om man inte skulle komma överens, men så enades man under söndagen.
Lagman och regeringschef är alltså Bárður á Steig Nielsen (SF), Jørgen Niclasen (F) blir vice lagman och finansminister, Kaj Leo Holm Johannesen (SF) hälsovårdsminister, Jacob Vestergaard (F) fiskeriminister, Jenis av Rana (M) utrikes- utbildnings- och kulturminister, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur (M) socialminister, Helgi Abrahamsen (SF) handels- och miljöminister. Bara en av de sju ministrarna är kvinna.
Fiskeripolitik och skattesänkningar

Lagmannen sade bl.a. i sitt linjetal inför lagtinget, att ”färöingarna valde en ny kurs – en kurs där de vill komma tillbaka på banan, en kurs med säkerhet och stabilitet. Sambandsflokkurin, Fólkaflokkurin och Miðflokkurin har nu tagit denna kurs”.
Huvudvikten ska läggas på en ansvarig ekonomisk politik och tillväxt, hållbar utveckling och trygghet i hälsovården.
Landsstyret ska avskaffa nuvarande auktionsförfarande med fiskekvoter och åter tillåta utländska investeringar i fiskeriet. Det förra landsstyret sägs ha fallit just på de frågorna, som skapade missnöje bland väljarna.
Det nya landsstyret vill sänka skatterna och råda bot på bostadsbristen. Örikets befolkning har vuxit de senaste åren och man vill göra det lättare för folk i glesbygden att finansiera sina bostäder.

Per Ekström
Island

per@per.is
 


2 sep. 2019

Landsstyret föll på Färöarna


Färöingarna gick till valurnorna
på lördagen för att
välja nytt lagting för fyra år.
Valsegraren är Fólkaflokkurin,
som fick 24,2% av
rösterna. Partiet får 8 mandat
av de 33 som sitter i lagtinget.

Aksel V. Johannesen, nuvarande
regeringschef fick flest personliga
röster, men hans parti,
Javnaðarflokkurin (s), förlorade
2,3 procentenheter och fick 22,2
procent. Høgni Hoydals parti,
Tjó∂veldi, fick 18,3 procent och
minskade med 0,3 procentenheter.
Valresultatet ger en borgerlig
övervikt i motsats
till nu sittande lagting, där
Javna∂arflokkurin och Tjó∂veldi
regerat med stöd av några små
partier.
Den färöiska radion Kringvarpi∂
spår att Fólkaflokkin (Folkpartiet,
borg.) under ledning av
Jørgen Niclasen försöker bilda
landsstyre med Sambandsflokkurin,
med stöd av några mindre
partier.
Valsystemet är dels ett listval
för att fördela mandaten, men
också personval, där ordningsföljden
på listorna fastställs.

Nio partier ställde upp
Totalt ställde nio partier upp
i valet, men två av dem fick
inte tillräckligt stöd för att
nå in i lagtinget. Fólkaflokkurin
fick 8 mandat (var med
6), Sambandsflokkurin 7
(5), Javna∂arflokkurin 7 (7),
Tjó∂veldi 6 (7), Mi∂flokkurin
2 (2), Framsókn 2 (3) och
Sjálvst∂ri 1 (2) mandat.
Fólkaflokkurin och Sambandsflokkurin
räknas som borgerliga
partier. Sambandsflokkurin vill
fortsatt rikssamband med Danmark,
men vill utveckla självstyrelsen.
Tjó∂veldi har talat för ett
självständigt Färöarna.

Fiskeripolitik fällde landsstyret
Aksel V. Johannesen, nuvarande
lagman, säger i en intervju
med radion på Färöarna,
Kringvarpi∂, att missnöjet med
den nya fiskerilagen och utauktionering
av 15 procent av
fiskekvoten är huvudfrågorna
som fällde landsstyret. Han
säger också att den nya äktenskapslagen
som tillåter äktenskap
mellan homosexuella har
förorsakat splittring.

Nytt borgerligt landsstyre
Den färöiska radion spår att
Jørgen Niclasen, Fólkaflokkurin,
kommer att försöka bilda
landsstyre tillsammans med
Sambandsflokkurin och med
stöd av något litet parti.
Radion säger också att det
kan hända att nuvarande lagman
Aksel V. Johannesen,
Javna∂arflokkurin, försöker få
stöd för att fortsätta regera med
Tjó∂veldi och få stöd av ytterligare
något småparti, men bedömer
detta ändå som mindre
sannolikt.
2.9.2019
Per Ekström
per@per.is