12 mars 2015

Island avstår från möjligheten till EU medlemsskap

Idag meddelade utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson att han överlämnat ett brev till Lettlands utrikesminister (Lettland nu ordförandeland i EU) idag att Island inte längre är med i gruppen, som ansöker om medlemsskap i EU och att han ber att EU ska ta det i beaktande fr.o.m. nu.

Utan att parlament eller allmänhet informerats på förhand

Detta brev bygger på ett beslut i regeringen på tisdagen (förrgår). Men beslutet hade inte offentliggjorts eller på annat sätt meddelats allmänheten eller Alltinget. Detta trots att regeringsmedlemmar bara för några veckor sedan sade att urikesministern förbereder en framställning till Alltinget om att Island skulle dra sin ansökan tillbaka. Hur kan regeringen nu handla på detta sätt? Rädd för diskussionen och allmänhetens (väljarnas) reaktioner?

Vallöften om folkomröstning svikna

Inför Alltingsvalet 2013 lovade båda nuverande regeringspartier, dvs. Framstegspartiet och Självständighetspartiet, att frågan om fortsatta förhandlingar med EU om Islands ansökan om medlemsskap skulle föras till folkomröstning, jämväl under mandatperiodens första hälft. Nu har halva mandatperioden passerats. De som gav vallöftena var ingen mindre än partiledarna för de två regeringspartierna, dvs. statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (Framst.p.) och finansminister Bjarni Benediktsson (Sj.st.p.).
I fjol lade utrikesministern fram en framställning om att återta ansökan, men den kunde aldrig slutbehandlas i parlamentet, Alltinget.
Massiva protester mot framställningen kom fram, bl.a. i demonstrationer på Asturvöllur och opinionsundersökningar visade då att över 80% av väljarna ville att förhandlingarna skulle slutföras och att frågan om medlemsskapsavtalet förs till folkomröstning.
Med regeringens handlande nu sviker man alla de vallöften som gavs om folkomröstning före valet 2013.

Regeringen tar sig makt som den inte har

Alltinget beslöt 2009 att ansöka om medlemsskap i EU och gav regeringen fullmakt att lämna in ansökan om medlemsskap. Detta beslut har inte återtagits av Alltinget.
Att regeringen nu egenmätkigt meddelar EU-kommissionen att Island inte längre är ansökningskandidat måste enligt alla statsrättsliga och demokratiska principer strida mot reglerna.
Regeringen säger till sitt försvar att eftersom nuvarande förhandlingar ligger på is och att de nuvarande regeringspartierna inte har någon avsikt att återuppta förhandlingarna, så är detta mera ärligt att meddela att man inte är ansökande längre.
Det må vara ärligt, men det strider mot demokratiskt fattade beslut och framförallt mot vad en stor majoritet av väljarna vill. Strider också mot vedertagna parlamentariska principer.
Det må också vara rätt, att nuvarande regering inte har vilja och förmåga att fortsätta förhandlingarna. Men varför ödelägga allt arbete som lagts ned i förhandlingsprocessen och de överenskommelser som ändå har nåtts med kommissionen och kasta allt i papperskorgen. I stället för att låta ärendet ligga på is och ge möjligheten att fortsätta där man var, innebär regeringens handlande nu att om man någon gång vill återuppta förhandlingarna, att man måste börja från början i ruta ett och många års arbete måste göras om.

Protesterna kommer att höras

Redan ikväll har oppositionens företrädare sagt att regeringen måste ta konsekvenserna av sitt handlande.
EU-kommissionen kommer att upplysas av oppositionen att Alltingets beslut om EU-medlemsansökan inte har återtagits.
Jag är förvissad om att massiva demonstrationer kommer att arrangeras de närmaste dagarna, kanske redan inkommande helg. Vi kommer att återse och -höra rösterna från protestmötena senaste vår. Troligen ännu massivare.
Nu känner sig en majoritet av väljarna verkligen svikna och alla vackra vallöften hade tydligen inget värde i den politik som regeringen nu står upp för.
Det kommer att ses i nästa val, tyvärr är det ännu två år till att mandatperioden går ut.

12.3.2015
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar