18 apr. 2020

Färöarna fattar självständiga beslut om coronaepidemin


Självstyrelsen åsidosatt – men inte i Färöarna

Petur Petersen, Färöarnas ambassadör på Island
Undantagstillståndet i Finland, som infördes i samband med Corona-viruset, har medfört oväntade konsekvenser för Åland, vad gäller hur mycket av självstyrelsens kompetens åsidosätts och tas över av riksmyndigheterna. Vi jämför med Färöarna.
- Vi bestämmer fullt ut på detta område och hittills med bättre resultat än i Danmark, säger Petur Petersen, Färöarnas ambassadör i Reykjavik.
Färöarna har självstyrelse liksom Åland, men är mycket mera självständiga. Det ses under denna säregna tid med Corona viruset. Där kan man vidta åtgärder som passar sitt örike väl.
Utrikespolitiskt har också detta örike betydligt större rätt än Åland att agera på egen hand. De har bl.a. representationer i sina viktigaste samarbetsländer och kan ingå egna bilaterala avtal med andra länder.


Coronatestat 11% av befolkningen


I Färöarna började man ta prover den 28 februari och fram till den 13 april hade man tagit prover från 5.602 personer, eller 11% av befolkningen. 184 smittade har påträffats och 163 av dem har friskförklarats. 21 personer är sjuka vid den här tidpunkten. Kurvan är på nedgående och sedan den 6 april har inga nya fall konstaterats trots att man tagit ca. 100 prov per dag förutom långfredag och påskdag.
- Det goda resultatet beror på att man snabbt började ta prover och att man hade god provtagningsutrustning efter en laxsjukdomsattack för några år sedan, säger Petur Petersen.
På Åland, där man tagit drygt 300 prover, eller ca 1% av befolkningen, har man påträffat 11 smittade.
Varken på Åland eller i Färöarna vårdas någon på sjukhus och inget dödsfall har inträffat hittills.

 

Bestämmer själva


Färöarnas självstyrelse har inte åsidosatts av de danska myndigheterna under dessa tider.
Landsstyret och Heilsumálaráðið med Landslæknin i spetsen, utfärdar direktiv och regler och har en egen webbsida (www.corona.fo) med uppgifter om läget.
Reglerna är tydliga för de som smittats och måste hålla sig isolerade och de som kan vara smittade och ska hålla sig i karantän.
Reglerna om utlandsresor och besökande från andra länder har utfärdats av landsstyret och är med strikta begränsningar liksom i andra länder. Utrikesministeriet (Udanrigsministeriet) i Köpenhamn har ett särskilt textavsnitt i sina direktiv för resor till och från utlandet om resebegränsningar för Färöarna, där man hänvisar till landsstyrets webbsida och de direktiv som landsstyret gett ut. Riksmyndigheterna respekterar den färöiska självstyrelsen.
Alla åtgärder med anledning av Corona pandemin styrs och administreras av myndigheterna på ön.
- Vi bestämmer fullt ut på detta område, säger Petur.
Inget undantagstillstånd har införts i Färöarna.

Stöd till företag och arbetslösa


Liksom i andra länder har Färöarna infört stöd för drabbade, både anställda och företagare.
Ett första stödpaket infördes från 12 mars och ett andra paket från 1 april. Stödpaketen gäller nu till 30 juni. Enskilda som blivit arbetslösa kan få upp till 20.000 kronor (DKK) per månad för 100% anställningsförhållande och för dem som för dem som arbetar självständigt.
- Färöarna har ett eget arbetslöshetsförsäkringssystem och det var tal om att sänka premierna senaste höst p.g.a. låg arbetslöshet. Men man beslöt att inte göra det. Fondens medel ägs av företag och de anställda, som betalar in. Det var gott att ha dessa pengar nu, säger Petur Petersen.
- Dessa stöd kommer inte att belasta örikets offentliga budget, konstaterar Petur.
Arbetande folkpensionärer kan få upp till 500 kronor per dag.
Företagen, som förlorat minst 50% av sin omsättning får bidrag för 75% av fasta kostnader, såsom hyror, el, värme, telefon och kommunikation, räntor och försäkringar. Maxbeloppet är 80.000 DKK per månad. Flygbolag får skatteåterbäring för en del av lönekostnaden för flygpersonal. För tullkredit beviljar man en 90 dagars längre betalningstid.
Fiskeriföretag omfattas inte av stödpaketet.
Turismen är inte lika betydelsefull i Färöarna som på Åland, säger Petur. - Här är det fiskeriet och fiskodlingen som betyder mest.

Färöarnas självstyrelse


Självstyrelsen i öriket i Atlanten skiljer sig på en del väsentliga punkter från den åländska. Den färöiska självstyrelsen har tillkommit genom överenskommelse mellan Danmark och Färöarna från 1948. Deras självstyrelse bygger inte på internationella garantier, vilket ju är fallet för Åland.
Från och med 2005 fick Färöarna rätt att ensidigt överta förvaltningsområden som ligger inom självstyrelsens kompetens.
Självständig beskattningsrätt.
Man uppbär inkomstskatt och andra skatter såsom moms och de utgör grunden i Färöarnas budgetinkomster. Ca 95% av inkomsterna i örikets budget kommer från skatter. Också kommunalskatten inkasseras av färöiska skattemyndigheter.
Öriket får ett årligt bidrag från danska riket. Bidraget bygger på ett avtal mellan staten och öriket och är numera ett fixerat belopp på 641 mkr, eller ca 3% av BNP. I budgetöversikten 2021 – 2022 räknar man med oförändrat belopp.  Beloppet har minskat väsentligt under de senaste åren.
Utrikespolitik
Färöarna har möjligheter att sköta en del utrikespolitiska ärenden själva. Genom lagstiftning från 2005 gavs Färöarna och Grönland rätt till att ingå avtal med andra länder och internationella organisationer inom de ansvarsområden som självstyrelsen sköter.
Landsstyret har representationer i utlandet. Förutom ett representationskontor i Köpenhamn så har man representationer i Reykjavik, Bryssel, London, Moskva och Beijing.
Öriket har också möjligheter att ingå bilaterala internationella avtal. Färöarna har ett eget handelsavtal med EU och har ingått bilaterala avtal med bl.a. Island om handel och fiskeri.
Danmark
Det danska riket  sköter domstolar och polis, samt övergripande utrikespolitik.  
Per Ekström
Island
per@per.isInga kommentarer:

Skicka en kommentar