16 feb. 2012

Islands ekonomi - valutan en elefant i porslinsbutiken? - Skandalen med valutalånen

Finansvärlden på Island lever fortfarande i ovisshet.

Elefanten i porslinsbutiken
Direktör Jón Sigurðsson är VD för protesföretaget Össur hf. på Island. Företaget är ett av de mest framgångsrika exportföretagen på Island. I går den 15 februari höll han ett anförande på den isländska näringsdelegationens möte i går. Han sade att den isländska kronan är som en elefant i vardagsrummet, eller som vi säger på svenska en elefant i porslinsbutiken. Ingen vill ha elefanten där, men ingen törs heller köra i väg honom.EU och euron som valuta?
- Detta går bara inte längre och de som är emot EU och att ta upp euron som valuta är skyldiga att visa på andra konkreta lösningar, sade Sigurðsson. 

De som nu och tidigare talar om att vi ska tacka den isländska kronan för att saker och ting inte for värre än de gjorde i kraschen. Man ska då komma ihåg att vi har två sorters kronor, de indexbundna och de som inte är bundna vid index. Därmed har vi aldrig fast mark under fötterna. Sigurðsson säger, att det är som att tacka pyromanen för att det inte slutade värre. 
En instabil valuta leder till stora växlingar och överföringar. Detta leder till missnöje när penningar därigenom överförs mellan grupper i samhället. Valutarestriktionerna påminner kanske mest om kommunistpartiet i Östtyskland och att multinationella företag inte kan arbeta på Island på längre sikt p.g.a. restriktionerna. 


Det som man bör göra enligt Jón Sigurðsson är att förstora kakan. Öka inhemska och utländska investeringar i landet, få mera stabilitet och att därmed ta elefanten ur porslinsbutiken genom att ansluta sig till en större valutaenhet.


Skandalen med valutalånen
Här på Island bedrev man från år 2000 till kraschen år 2008 mycket aktivt utlåning i utländsk valuta. Eller snarare utlån i isländsk valuta som var bunden till kursen på utländska valutor och räntor.
Gott och väl om valutaläget är stabilt. Men med en devalvering på 50 % eller mer mot vissa valutor slutade allt i katastrof.
Skandalen blev uppenbar när Högsta Domstolen konstaterade att det enligt isländsk lag är förbjudet att binda lån i isländska kronor till kursen på andra valutor. Banker och finansieringsbolag stod upp som oskyldiga barn och sade, att det visste vi inte. Trots att det påtalats i lagstiftningen och i förarbetena för lagen.
Dessa finansinstitut satte sig ned och omräknade alla lån enligt gällande bestämmelser, sade man. Många fick återbetalt på för mycket betalda räntor och amorteringar.
Regeringen kom som med ett lagförslag, som godkändes av Alltinget, där man föreskrev att räntor på dessa lån kunde beräknas med ränta enligt centralbankens räntesats för isländska lån. Dessa räntor var kanske 7 - 18%, mot räntesatser på några få procentenheter i de ursprungliga lånedokumenten. Finansbolagen räknade alltså till sin fördel om alla gamla räntebetalningar och minskade därmed beloppet som skulle återbetalas.Skandalen blev så uppenbar, när Högsta Domstolen i går, den 15 febr. 2012, konstaterade att denna lagstiftning på regeringens initiativ, strider mot den isländska grundlagen, där det inte är tillåtet att påföra avgifter med retroaktiv verkan. Lagen ogiltigförklaras alltså av HD. 
Nu blir det att åter räkna om alla gamla betalningar på dessa lån och återbetala till låntagarna vad dem enligt lag och regler har rätt till.


Ojämlikhet mellan lånetyper
Nu vaknar så följdfrågan: Vad med alla oss andra som inte var djärva och tog lån bundna till andra valutor, dvs. vi som höll oss till traditionella, lagliga isländska indexbundna lån? 
Våra lån har genomgått en sorts genmutation p.g.a. den stora inflationen sedan kraschen 2008 och har höjt dessa lån och lånebetalningar med minst 50%. 
Regeringen bör nu trygga jämlikhet och uppfylla de krav som ställts på att de indexbundna lånen ska räknas ned tillbaka till indexnivån 2008.


Jag tror att det blir nyval snart. Folkets vrede över orättvisorna blir allt starkare. 


Om Du vill läsa mer om nyheter och händelser på Island och dess omgivningar, så kan du titta in på www.per.is


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar