22 feb. 2015

Bankkraschens efterdyningar

Bankkraschen på Island för drygt sex år sedan (okt. 2008) förorsakar efterdyningar. Många rättsprocesser har pågått och den särskilda åklagarmyndigheten som inrättades för att granska bankernas och företagens göranden och låtanden har flere processer i gång.
Den senaste stora nyheten i detta sammanhang är högsta domstolens utslag mot några bankdirektörer i Kaupthing (isl. Kaupþing) bank i ett speciellt mål där sheik Al Tani från Quatar köpte aktier i banken bara några veckor före banken gick i konkurs.
Högsta domstolen konstaterar i sin dom att bankdirektörerna gjort sig skyldiga till svekligt förfarande och att sheikens köp av drygt 5% av aktierna i banken var en konstruerad affär till att visa marknaden att det fanns intresse bland investerare att köpa aktier i banken. Affären finansierades till 100% av banken själv och hela risken för affären föll på banken och ingen risk hos sheiken.
Bankdirektörerna dömdes i dryga fängelsestraff på mer än fem år i vissa fall och är de strängaste straffen som hittills utdömts i anslutning till bankkraschen.

Davið Oddson och Centralbankens roll

I sammanhanget har många frågetecken skrivits om den isländska Centralbankens (Seðlabanki Íslands) agerande just för bankens fall. SÍ beviljade Kaupthing Bank ett finansieringslån på 500 milj EUR den 8 oktober och några timmar senare övertog den isländska finansinspektionen banken. Därmed förlorades den största delen av detta lån, som på den tiden utgjorde i stort sett hela Islands valutareserv.
Det har spekulerats mycket i vem som egentligen bär ansvar för detta lån. Formellt sett är det förstås centralbanken som beviljade lånet och överförde dessa 500 milj EUR. Men betydelsefullt i sammanhanget är ett telefonsamtal mellan dåvarande statsminister Geir H. Haarde och centralbankschefen Davið Oddsson, f.d. statsminister. Båda är från Självständighetspartiet.
Båda parter har hittills vägrat yppa något om vad som avhandlades och bestämdes i telefonsamtalet. Det lär finnas på en inspelning, men centralbanken har  vägrat lämna ut den, även fast t.o.m. ett av Alltingets utskott begärt det.

Reykjavíkurbréf i Morgunblaðið

Davið Oddsson är numera chefredaktör för Morgunblaðið. I s.g.s. varje söndagsblad skriver han en epistel som kallas "Reykjavíkurbréf". Det är osignerade epistlar, men antas allmänt att Davið själv skriver dem.
I dagens Reykjavíkurbréf berättar skribenten om domen från HD och att centralbankens lån till Kaupthing egentligen var med regeringens godkännande.
Bakgrunden är att den isländska staten hade skaffat denna valuta genom att ge ut skuldbrev och därför säger skribenten (DO?) att centralbanken ville höra i statsministern om att bevilja lånet. DO framhåller att det var regeringen som godkände lånet mot denna bakgrund.
Skribenten säger också att ingen har frågat DO om telefonsamtalet och om det får publiceras. Han säger att detta faktum är mera mystiskt än själva telefonsamtalet.

22.2.2015
Per Ekström
per@per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar