29 nov. 2011

Gratulerar talman Britt Lundberg

Britt Lundberg har valts till talman i Ålands lagting. Britt är en ambitiös och målmedveten politiker, så det här blir nog bra. Det är en tid med stora utmaningar och problemlösningar. Finland tycks ha fattat hur mycket PR man kan göra med att tala om Ålands självstyrelse. Nu blir det kanske en plats i säkerhetsrådet för Finland tack vare Åland.
Då är det viktigt med en talman som kan företräda lagtinget och självstyrelsen. Talmannen är ju lite av en president för det självstyrda landskapet.
Hon har gjort en kort programförklaring via Facebook och är ödmjuk inför uppdraget och lovar göra sitt yttersta för att förvalta förtroendet på bästa sätt.
Jag förenar mig i skaran av gratulanter och önskar Britt all välgång i detta uppdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar