6 apr. 2016

Regeringskrisen på Island - misstroendevotering

Oppositionen i det isländska Alltinget lämnade på måndagen in misstroendeförslag mot sittande statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och hans kabinett. Detta efter avslöjandena på söndagen om höga politikers kopplingar till offshore bolag.

Alltinget höll inget plenum i går och heller inte i dag och talmannen Einar K. Guðfinnsson meddelade idag att misstroendeförslaget tas inte upp till behandling i morgon, torsdag. I stället hålls en s.k. oförberedd frågestund, där finansiminster Bjarni Benediktsson och fiskeri- och jordbruksminister Sigurður Ingi Jóhannsson (tilltänkt ny statsminister) ska stå till svars. Tidsramen för denna frågestund har dubblerats jämfört med det normala. Talmannen har motiverat sitt ställningstagande att inte ta misstroendedebatten, att läget är oklart och att det inte är någon mening att debattera frågan innan saker och ting har klarlagts.

Oppositionspartierna, som alla står bakom misstroendeförslaget, är missnöjda med detta. Helgi Hjörvar, som är gruppledare för socialdemokratiska Samfylkingin, säger "Det går inte i en parlamentarisk demokrati att det råder ovisshet i många dagar huruvida regeringen har stöd i Alltinget. Och denna ovisshet måste man få bort så fort som möjligt. Partierna måste bestämma sig om de ska regera eller inte."

Fortsättning följer...


06.04.2016
Per Ekström
per@per.is
www.per.is

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar